Bezárhatják a clevelandi magyar templomot

Szerző: Purger Tibor (Duna TV)

A hónap végén lakat kerül az utolsó előtti clevelandi magyar katolikus templomra is. Nem a hívők vagy a pénz hiánya miatt, hanem a helyi püspök döntése következtében. A témával újságcikkek tucatjai foglalkoztak már Magyarországon is, a miniszterelnök is megpróbált közbenjárni a Vatikánnál. Úgy néz ki, mindhiába.

Még zúg a százéves clevelandi Szt. Imre templom harangja, de ha nem történik egy vatikáni csoda, akkor már csak néhány napig. Richard Lennon megyéspüspök június végén tervezi bezárni a város utolsó előtti magyar katolikus templomát. A cserkészek még itt találkoznak péntekenként, a Regős táncegyüttes itt gyakorol, a magyar iskola padjai is megtelnek minden hétfőn. Ám a hívek kálváriája már 3 éve tart.

– Legelőször az történt, hogy kaptunk egy levelet 2007 májusában. És ez a levél tudomásunkra hozta, hogy a püspökség több templomot bezár, és hogy a három clevelandi magyar templom közül csupán egy élheti túl ezt a lefokozást. Mind a három templom kijelentette, hogy semmi értelme nincs, hogy bezárják, mert a püspökség azt mondta, akkor kell bezárni, amikor nincs pap, nincs hívő és nincs pénz. Azonban ezeknél templomoknál megvolt mind a három – mondta Peller Miklós, a Szt. Imre hitközség kurátora.

Ez a püspök azonban nem ismer akadályt az Életerős Hitközségekért mottójú akció végrehajtásában. Bostonban 60 templomot számolt fel. A 70 clevelandi templomnak pedig felét bocsátja árverésre, köztük a legkisebb magyar templomot, a kertvárosi Szt. Margitot, amelyre már az ősszel lakat került.

– A Szt. Imrének több szerepe van. Mindenekelőtt kiszolgálni a Szt. Imre egyházközség tagjait. De helyet adunk a magyar iskolának, a magyar cserkészeknek, helyet adunk a magyar kultúrának, és különböző csoportok találkozási helye. Egyáltalán, aki nyitott a magyar kérdések iránt, nálunk otthonra talál – mesélte Siklódy Sándor plébános.

– A Szt. Imre egy pótolhatatlan veszteség. Én már nem tudok remélni, csak sírni. Ez egy kis sziget volt nekünk. – sajnálkozott Friedrich Anna, a hitközség tagja.

– 40 éve járunk ebbe a templomba. A feleségem itt járt elemi iskolába, itt esküdtünk meg, éppen tegnapelőtt volt a 45. házassági évfordulónk – emlékezett vissza Kőrössy János.

– Amikor 56-ban Amerikába érkeztünk, mint kisleány, idejöttünk először templomba. Nekem az a legborzasztóbb ebben az egészben, hogy arra emlékszem, még a kommunizmus alatt sem zárták be a templomokat Magyarországon – jegyezte meg Juhász Edit hitközségi tag.

A túloldalon a clevelandi római katolikus püspökség székháza látható, ahová tudósítónk azonban nem jutott be, mert három napos látogatásunk idejekorán való bejelentése ellenére sem Richard Lennon püspök, sem Robert Tayek szóvivő nem talált 5 percet arra, hogy személyesen is megindokolja, miért kell a clevelandi magyar hívek utolsó 3 temploma közül kettőt bezárni.

– 70 éves vagyok, de ilyen püspököt én még nem láttam életemben. Ez az emberekkel nem törődik, az emberekre nem figyel, az embereket nem hallgatja meg, a leveleikre nem válaszol, a találkozásra való kérelmünket figyelmen kívül hagyta – sorolta Peller Miklós.

A szóvivő szerint Lennon püspök nagylelkű kivételt tett a magyarokkal, amikor megengedte, hogy megtartsanak egy templomot. A Szt. Erzsébet a legrégibb észak-amerikai magyar katolikus hitközség. Cleveland egyik nagy múltú, de lerongyolódott negyedében, a Buckeye-on, a Vadgesztenye úton áll. Ide kell majd járnia minden hívőnek, aki magyarul akar imádkozni.

– Mindenki beszél angolul, én is már 54 éve itt élek Amerikában, de imádkozni anyám tanított meg, és magyar nyelven tudom a Miatyánkot és az Üdvözlégyet. Úgyhogy az Istennel úgy érzem, hogy az anyanyelvemen tudok legjobban beszélni – mondta Peller Miklós.

– Kicsit nehéz. A szívünk fáj és szomorúak vagyunk. Ezt a templomot nem akarjuk elveszteni. Még mindig nem adom fel – bizakodott Winkler Anna hitközségi tag.

A reménykedés ideje egyre fogy. Három év kálváriája során az egyházi vezetés az időt húzta, a híveknek meg alig adott néhány napot fellebbezésre. Pedig közbenjárt érdekükben a magyar kormányfő, az Esztergom-Budapesti érsek és az amerikai kongresszus egyik tagja is. A június 24-ére ígért végső döntés a Vatikán kezében van. A püspök viszont már meghirdette a zárómisét és előre kitiltotta a kamerákat.

– Ragaszkodom a hitemhez, egyházam törvényeihez, parancsaihoz, Isten tízparancsolatához, egyházam tanításához, ugyanakkor látom azt, hogy az emberekkel, híveimmel, és ezen belül a magyarsággal nem éppenséggel mindig tisztességesen jár el az egyházunk. Hogy őszinte legyek, borzasztó érzés. Nyugtalan éjszaka, nyugtalan nappalok, állandó töprengés. Ugyanakkor Istenben való bizalom – jegyezte meg Siklódy Sándor plébános.

A hitközség képviselője szerint a püspök üres padsoroknak fog zárómisézni, mert a hívek inkább a templom előtt tiltakozva csak a százéves harangot hallgatják majd, hogy örökre lelkükbe zárják a Szt. Imre szellemét.

Kapcsolódó cikk: A clevelandi magyarok féltik kulturális központjukat

Vélemény, hozzászólás?