Nyugdíjasok tartózkodási jogai Ausztriában vagy más EU-s országban

Uniós ország állampolgáraként Ön az EU bármelyik országában élhet, ha:

  • teljes körű egészségbiztosítással rendelkezik a fogadó országban,
  • elegendő a jövedelme ahhoz, hogy ott jövedelemtámogatás nélkül megéljen belőle.

A jövedelem – nyugdíjasok esetében – származhat nyugellátásból vagy bármilyen más jövedelemforrásból.

A hatóságok tájékoztatása az ott-tartózkodásról, bejelentkezés

A kinttartózkodás első 3 hónapja során Ön uniós polgárként nem kötelezhető arra, hogy a hatóságoktól tartózkodási okmányt igényeljen – de egyes tagállamokban követelmény lehet, hogy beutazását követően tájékoztassa a hatóságokat arról, hogy az országban tartózkodik.

Az adott tagállam megkövetelheti Öntől, hogy a kinntartózkodás első 3 hónapjának leteltével bejelentkezzen az illetékes hatóságnál (rendszerint az önkormányzatnál vagy a rendőrségen), és ott bejelentkezésről szóló (regisztrációs) igazolást váltson ki.

Ehhez érvényes személyi igazolványra vagy útlevélre, valamint a következőkre van szüksége:

  • igazolás arról, hogy rendelkezik teljes körű egészségbiztosítással,
  • igazolás arról, hogy Ön – valamilyen forrásból – elegendő jövedelemmel rendelkezik ahhoz, hogy ne legyen szüksége jövedelemtámogatásra.

Kitoloncolhatják-e Önt a hatóságok, illetve felszólíthatják-e, hogy távozzon az országból?

Önt uniós polgárként mindaddig megilleti a jog, hogy egy másik uniós tagállamban éljen, amíg teljesíti az ott-tartózkodás feltételeit. Attól a pillanattól kezdve, hogy nem teljesíti a vonatkozó feltételeket, a tagállami hatóságok felszólíthatják arra, hogy hagyja el az ország területét.

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy – közrendi vagy közbiztonsági okokból – kitoloncolja Önt a területéről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy az Ön ottléte komoly veszélyt jelent.

A kitoloncolási határozatot, illetve az ország elhagyására vonatkozó felszólítást a hatóságoknak írásban kell Önnek megküldeniük. A dokumentumban fel kell tüntetniük a kitoloncolás összes okát, és tájékoztatniuk kell Önt arról, hogyan és meddig fellebbezhet a határozat ellen.

Huzamos tartózkodás

Ha Ön 5 éven át megszakítás nélkül és jogszerűen, a vonatkozó tartózkodási feltételeknek megfelelve tartózkodik valamelyik uniós országban, automatikusan jogot szerez arra, hogy huzamos (határozatlan) ideig ott tartózkodjon. Ez azt jelenti, hogy addig maradhat az országban, ameddig csak akar.

tartózkodás folytonosságát nem érintik a következők:

  • ideiglenes távollétek (melyek teljes időtartama nem haladja meg évente a 6 hónapot),
  • a kötelező katonai szolgálat teljesítéséhez szükséges hosszabb távollétek,
  • fontos okból – pl. terhesség és szülés, súlyos betegség, munkavállalás, szakképzés vagy más országba történő kiküldetés miatt – szükségessé váló és legfeljebb 12 egymást követő hónapig tartó egyszeri távollét.

Ha azonban Ön egyhuzamban 2 évnél hosszabb időre elhagyja az ország területét, elvesztheti a jogot a határozatlan idejű ott-tartózkodásra.

Forrás: europa.eu

Vélemény, hozzászólás?