Az Amerikai Egyesült Államokba készülőknek

Az eddigi tapasztalatok alapján a Külügyminisztérium konzuli szolgálata – megelőző szándékkal -nyomatékosan szeretné felhívni az Egyesült Államokba beutazni kívánó magyar állampolgárok figyelmét, hogy az amerikai bevándorlási törvények megszegése súlyos következményekkel járhat.

Különösképpen felhívjuk az elektronikus utazási engedéllyel (ESTA) rendelkező, az Egyesült Államokban korábban jogellenesen túltartózkodott, illetve „feketén” munkát vállalt magyar állampolgárok figyelmét az alábbiakra:
Jelentős számú magyar állampolgár, aki az Egyesült Államokba történő vízummentes utazás bevezetése előtti időszakban (2008. november 17-e előtt) utazott az Egyesült Államokba, és a bevándorlási tisztviselő által az I-94-es jelzésű beutazó lapon feltüntetett időponton túl tartózkodott az Egyesült Államokban (az önhibáján kívüli, dokumentumokkal igazolt okokat kivéve), illegális túltartózkodónak számít.
A túltartózkodott külföldi állampolgár vét az amerikai bevándorlási törvényekkel szemben, mely súlyos szankciókat von maga után. Az engedélyezett időn túli tartózkodást az ország törvényei bűncselekménynek tekintik, és ennek megfelelően járnak el az elkövetővel szemben.
Ennek következményeként a határátkelőhelyen belépési szándékkal megjelenő külföldi állampolgártól – érvényes vízuma, illetve elektronikus utazási engedélye (ESTA) ellenére – az Egyesült Államok Vám- és Határőrségének tisztviselői megtagadják a belépést, érvénytelenítik a vízumát és az elkövetőt idegenrendészeti eljárás alá vonják.
Hasonló szigorú intézkedésre számíthatnak azok a magyar állampolgárok, akik az ESTA internetes kérdőívet, nem a valóságnak megfelelően töltik ki. Akik a kérdőív kitöltésekor valós tényeket elhallgatva vagy elferdítve – a korábbi letartóztatásukat, az amerikai hatóságok ellenük hozott esetleges ítéletét, kiutasításukat, illetve illegális munkavállalásukat – eltitkolják vagy letagadják, ugyancsak szembesülhetnek az amerikai hatóságok szigorú fellépésével, s a beléptetés megtagadásával.
Sokan úgy gondolják, hogy amennyiben a vízummentességi program keretében elektronikus utazási engedéllyel (ESTA) utaznak az Egyesült Államokba, elkerülhetik a visszafordítást, remélve, hogy a több évvel korábbi túltartózkodást az amerikai hatóságok nem tartják nyilván.
Ezzel szemben a bevándorlási hatóságok a belépés engedélyezését saját nyilvántartásuk és nem az ESTA kérdőíven szereplő válaszok alapján döntik el. Szerencsés esetben az Egyesült Államok Vám- és Határőrségének munkatársai még a visszafordítás napján visszainduló járatra helyet biztosítanak a törvényszegést elkövető külföldieknek. Amennyiben erre nincs lehetőség, vagy a törvényszegés súlya azt indokolja, letartóztatják a visszafordításra ítélt külföldit. Az elkövetőt több napos, vagy akár több hetes idegenrendészeti, fogdában eltöltött fogság után a bírói döntésnek megfelelően kiutasítják, vagy kitoloncolják.
A letartóztatottaknak számítaniuk kell arra, hogy az amerikai hatóságok biztonsági okokra hivatkozva – korra és nemre való tekintet nélkül – a bevándorlási törvények ellen vétőket megbilincselik és alkalmanként szigorú vizsgálatoknak vetik alá.
A küldő országok külképviseleteinek, így az Egyesült Államokbeli magyar misszióknak sincs arra lehetőségük, hogy beavatkozzanak a fogadó ország, jelen esetben az Amerikai Egyesült Államok bevándorlási politikájába, illetve a beléptetési eljárás menetébe. A konzuli segítségnyújtás főleg arra korlátozódik, – amennyiben a fogvatartott igényli, – hogy a konzuli szolgálat értesíti a hozzátartozókat, tájékoztatást ad az ügyre vonatkozóan, vagy amennyiben szükséges, humanitárius segítséget nyújt a bajbajutott magyar állampolgárnak, illetve hangot ad a hatóságok túlkapásaival szembeni tiltakozásnak. A konzuli szolgálatnak nincs lehetősége arra, hogy óvadékot helyezzen letétbe a letartóztatott szabadlábra helyezése érdekében.
Sok esetben a magyar nagykövetség, illetve a főkonzulátus nem is értesül a letartóztatásról, mert az amerikai hatóságok nem minden esetben értesítik a letartóztatás tényéről a küldő ország külképviseletét – hacsak a letartóztatott kifejezetten ezt nem kéri.
A konzuli szolgálatnak szilárd meggyőződése, hogy az említett szabályok fegyelmezett betartásával számos kellemetlenség megelőzhető, s ez esetben az amerikai utazás valóban felhőtlen élmény marad.
(2009.12.21.)
Felhívjuk az Egyesült Államokba a vízummentességi program keretében utazó, elektronikus beutazási engedéllyel (ESTA) rendelkező magyar állampolgárok figyelmét az ESTÁ-ra vonatkozó néhány alábbi részletszabályra.
Az ESTA esetében nincs lehetőség arra, hogy a kérelmező a belépést követően az egy alkalomra szóló 90 napos tartózkodását hosszabbítsa, vagy látogatási vízumát tanulmányi, illetve munkavállalási vízumra változtassa.
A határon az a hiányosság is visszafordításhoz vezethet, amennyiben a kiutazótól a légitársaság képviselője nem veszi el a belépést, illetve az elutazás időpontját regisztráló I-94 szelvényt, amelynek következtében az amerikai hatóságok nem regisztrálják a kiutazását, és azt túltartózkodásnak minősítik. Ilyen esetben ezt elkerülendő az I-94 szelvényt a Kentucky állambeli London város számítógépes nyilvántartó központjába kell elküldeni (cím: DHS-CBP SBU, 1084 South Laurel Road London, Kentucky 40744, USA).
Felhívjuk továbbá figyelmüket arra, hogy amennyiben panaszt szeretnének tenni méltánytalan elbánás, beutazás indokolatlan megtagadása, személyiség téves beazonosítása, illetve indokolatlan vizsgálatoknak való alávetés miatt, arra lehetőségük van az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma honlapján található, az utazással kapcsolatos problémák jogorvoslására és kivizsgálására hivatott program keretén belül. A program elérhetősége: DHS Traveler Redress and Inquiry Program – DHS TRIP, (http://www.dhs.gov/trip). A problémák kivizsgálására az érintettnek egy részletes kérdőívet (Travel Inquiry Form) kell kitöltenie, személyes adatainak megadásával, valamint az őt ért sérelmek megjelölésével.
Azoknak a magyar állampolgároknak, akik az Egyesült Államokba történő vízummentes utazás bevezetése előtti időszakban (2008. november 17. előtt) utaztak az Egyesült Államokba, és ott az érvényes vízumukban megengedettnél hosszabb ideig tartózkodtak (túltartózkodtak), számítaniuk kell arra, hogy a határon szolgálatot teljesítő bevándorlási tisztviselő saját nyilvántartása alapján akkor is megtagadhatja a belépést és a visszafordítás mellett dönthet, ha az érintett rendelkezik az ESTA rendszerben kiállított, érvényes beutazási engedéllyel!!
Hírek, információk, események, ajánlások
Vízum, vízumlottó
Felhívjuk a magyar állampolgárok figyelmét, hogy az amerikai vízumlottóra vonatkozó tájékoztató az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének honlapján található!
Vízumbeszerzés előtt kérjük, feltétlenül érdeklődjenek a vízumkiadásra jogosult külképviseleten.
TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBA TÖRTÉNŐ VÍZUMMENTES BEUTAZÁS FELTÉTELEIRŐL

Az amerikai belbiztonsági miniszter vízummentes beutazással kapcsolatos bejentése – sajtótájékoztatató

Bush elnök 2008. október 17-én ünnepélyes keretek között jelentette be – Csehország, Szlovákia, Észtország, Lettország, Litvánia és Dél-Korea mellett – Magyarország felvételét az amerikai vízummentességi programba. A magyar állampolgárok 2008. november 17-től utazhatnak vízummentesen az Amerikai Egyesült Államokba.

Forrás: Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma

Vélemény, hozzászólás?