Ádám Lívia: BÚÉK mindenkinek!

Nagy durrogással, lármával búcsúztattuk a régit és fogadtuk az Újesztendőt.

Mint mindig ezt az évfordulót is fogadkozások, igeretek, remények és félelmek kísérték.

Mi változik majd és ez a változás jót, vagy rosszat hoz magával?

Sok törvény vagy rendelet, mint alapvető változtatás segítő, jó szándékkal születik, csak valahol a hosszú út folyamán a megvalósításnál deformálódik, néha annyira, hogy már nem is hasonlít az eredeti elgondoláshoz.

A „miértre” sok válasz létezik.

Talán azért, mert a szavakat, mondatokat, de leginkább a bennük rejlő gondolatot, mindenki a saját feje után értelmezi. Talán azért, mert mi emberek nem tudunk érdekeinktől elszakadni és ezektől vezérelve cselekszünk.

A MÉDIA törvény megszavazása volt a legnagyobb durranás, ami megrázta az ó évet búcsúztató és az újévet köszöntő eget Magyarország felett.

Miért is van erre szükség?

Anélkül, hogy letenném a szavazatomat ellene vagy mellette, szeretnék csak elgondolkodni róla.

A Média képviselői, dolgozói tüzet okádva, mint egy dühös sárkány forgatják ki e rendelet eredeti értelmét, visszaélésekről, a demokrácia alapvető jogainak megcsonkításáról beszélve.

Valóban ez is lehet belőle, de csak akkor, ha mi emberek ezt a törvényt az eredeti szándéktól eltérően, másképpen értelmezzük és valósítjuk meg.

Nyílt titok és erről nem én beszélek először, hogy a szenzációt hajhászó zsurnalizmus miért és hogyan alakult ki.

A megélhetés, a fennmaradás ösztöne, a konkurencia harc az, ami az elmúlt évtizedek sajtószabadságát ellenünk fordította.

Talán szükség lenne egy olyan törvényre is, ami megtiltana az olvasóknak, a csámcsogást mások hibái és bűnei felett, vagy csirájában elfojtaná bennünk a vágyat véres, apró részleteket megtudni mások tragédiájáról.

Ha ezek a tulajdonságok nem uralnának bennünket, (amit a médiában dolgozó megfigyelők, analitikusok a nézettségi arány s az újságok eladási számával mérhetően kontrollálhatnak, és ezt egy nagyobb profit reményében ki is használnak), nem lenne ilyen intézkedésre szükség.

Önmagunkat kell a saját pusztító gondolatvilágunktól megvédeni.

Lehet ezt törvényekkel?

Aligha.

A család melege, az otthon védelme, a szeretet ereje, ezek morálisan nevelő ereje az, ami gátat vethetne a ránk zúduló negatív hírek romboló hatásának.

Sokkal többről van itt szó, mint egy megzabolázhatatlan szenzációhajhászásról.

Természetesen az égő házat nézve sem azon kezdünk el gondolkodni, hogy azt, aki a házat felgyújtotta milyen lelki sérülések vezették tettének elkövetéséhez, hanem fogunk egy vödör vizet, vagy hívjuk a tűzoltókat.

Talán valamikor régen, vagy talán nem is olyan régen letértünk a helyes útról és úgy tűnik, hogy segítség nélkül nem találunk vissza.

Miért nem tudunk olyan erővel hinni a jóban, mint a rosszban?

Talán mert a tapasztalataink ezt sugallják?

Talán azért, mert a gonosz kecsegtetőbb ajánlatokat tesz, s cserébe nem kell mást tennünk, mint követnünk.

Az elején még nagyon megtévesztő és hasonlít a jóra. Azt gondoljuk, hogy, ami boldogságot és örömöt okoz nekünk, az csak jó lehet.

Nem figyelünk a belső hangra, sőt megvádoljuk magunkat gyanakvással, kishitűséggel.

A kígyó aranytálcán prezentálja a kísértést, annak fényében sok minden elhomályosul.

Ki ne szeretne jól élni, gazdag lenni, karriert csinálni még akkor is, ha a tehetségéből erre nem telik.

Én még nem igen találkoztam olyan személlyel, aki ne a szerencse vagy a véletlen szeszélyes játékát okolta volna az emberek között lévő különbségek miatt.

Nem a szorgalom, a tudás vagy az erős akarat hiánya bénítja meg terveinket……oh, nem……………a szerencse és a véletlen mindennek az oka.

Már az iskolában elkezdődik, hogy amikor rossz osztályzatot kapunk, hogy felkészületlenségünket vagy lustaságunkat megideologizáljuk, megpróbáljuk mások teljesítményét becsmérelni.

Ez a logika már nagyon korán megszületik az elménkben.

Ha a csillogást sárral dobáljuk, vagy ha a feltörekvőt elgáncsoljuk, a saját szürke, jelentéktelennek tűnő életünk elviselhetőbbnek látszik.

Nem véletlen tehát, hogy a filmekben, újságokban leközölt borzalom oly nagy érdeklődésnek örvend. Ez a szenzáció éhség bennünk van, a média csak kiszolgálja vérre szomjas fenevadat.

Valamilyen szinten mindig jobbak, gazdagabbak vagy szerencsésebbek vagyunk mindazoknál, akikről olvasunk, vagy akiknek a sorsába bepillanthatunk.

A másik óriási manipulációs hatás a példamutatás.

A családi otthonok szétesése hozza magával a fiatalok céltalanságát. Hiányzik az otthonteremtés a családtervezés mintája, amit ma megtanulhatunk, az az, hogy hogyan kell önzővé, egoistává, befelé fordulóvá, antiszociálissá válni.

Egy fiatal képlékeny, még nem elég stabil karakterét a család morális támasza nélkül sok veszély fenyegeti.

A TV-ben oly kedvelt sorozatok, de filmjeink javarésze sem a hűségre, a szorgalomra és becsületességre buzdítanak, hanem pont az ellenkezőjére.

Nem vitatható, hogy ezek sokszor a valós életet tükrözik, de ezeknek példamutató és karakterformáló hatását nem lenne szabad alábecsülni.

Ezek a filmek, információk csak azokra hatnak, akik védtelenül ki vannak téve ennek a manipulációs erőnek.

Engem ezek nem érintenek, mert megpróbálom, amennyire csak lehet elkerülni őket, s ha netán mégis úgy adódna, hogy egy ilyen jellegű téma kerül elém, megpróbálom azt a saját kritikai érzékem tudatában helyesen megítélni.

Munkásságommal pont ennek a helyes ítélőképességnek a hiányát próbálom pótolni, amennyire csak lehet.

Megértéssel, türelemmel, szeretettel és gondolatébresztő beszélgetésekkel.

Mindenkiben ott szunnyad a jó, csak hinnünk kell benne.

Talán sok minden megváltozna az életünkben, ha a jók nagyobb elismerést nyernének el, mint az, aki a rosszat szolgálja.

Ha a jót szabad akaratunkból, s nem a törvény fenyegetésétől félve választanánk, de addig még sok tűzijáték robajától hangos szilvesztert kell megélnünk.

 

Most már van egy törvényünk, ami megvéd a Médiától, de ki, vagy mi véd meg bennünket önmagunktól?

 

Egy ígéretesebb jövő reményében kívánok mindenkinek harmonikus, békés, félelemtől mentes boldog Újévet!

 

 

 

 

Ádám Lívia: Keresd az utat! c. könyve megvásárolható ide kattintva

Vélemény, hozzászólás?