Ciprusra utazók figyelmébe!

Az ország területére való legális be- és kilépésről

Felhívjuk a beutazni szándékozók figyelmét, hogy – Ciprus legfrissebb tájékoztatása alapján – az ország területére való legális be- és kilépés kizárólag a Larnaka-i és Pafos-i nemzetközi reptereken, illetve a Larnaka-i, Lemesos-i, Pafos-i és Latchi-i kikötőkön keresztül lehetséges. Minden más – a Ciprusi Kormány által nem ellenőrzött – határátkelőhelyen történő be- és kilépés illegálisnak tekintendő.

Elérhető külképviselet/ek: Nicosiában nagykövetség és konzuli hivatal

Biztonság:

A biztonsági helyzet Cipruson a magyarországinál jobb. Az utóbbi években ugyan romló tendencia figyelhető meg, de a bűncselekmények száma és jellege olyan, hogy az országot továbbra is biztonságosnak lehet tekinteni. Az erőszakos bűncselekmények száma alacsony, ezek inkább belső üzleti vagy más jellegű viták következményei. A külföldiek elleni támadások nem jellemzőek. Közterületen is nyugodtan lehet sétálni a nap bármely szakában. Nincs tudomásunk arról, hogy az ÉCTK-ban (Észak-Ciprusi Török Köztársaság) ettől eltérő lenne a helyzet. A szigeten a súlyosabb vagyon- illetve élet elleni bűncselekmények ritkán érintenek turizmus céljából idelátogató külföldi állampolgárokat. Az idegenforgalmi szezon beindultával viszont fennáll annak a veszélye, hogy a kiemelt idegenforgalmi helyeken nő a kábítószerhez, bankkártyához, egyéb fizető eszközökhöz, valamint kisebb vagyoni értéket képviselő tárgyakhoz köthető „szezonális bűncselekmények” (lopások), illetve alkoholos befolyásoltság alatt elkövetett garázdaságok száma. A kábítószer birtoklásával vagy használatával kapcsolatban a rendőrség fellépése szigorú, a zéró tolerancia elve érvényesül.

Utazás, közlekedés biztonsága – a közlekedés biztonsága átlagos, a fegyelem laza (gyorshajtás, irányjelzés elmaradása, elsőbbségadás, parkolás, stb.). Az ittas vezetést (22 mg felett) büntetik.

Állami és önkormányzati hatóságok viszonya magyar állampolgárokhoz alapvetően segítőkész, az ügyintézés viszont lassú.

A tűzszüneti vonal mentén húzódó ütköző zónára mindkét oldalról fegyveres katonák felügyelnek. Az idelátogatók – nem ismervén a területre vonatkozó szabályokat – jobb, ha elkerülik ezeket a részeket. A zónában több helyen a mai napig találhatóak – az ENSZ által jelölt – aknamezők.

Terrorizmus bekövetkezésének esélye csekély, kizárni azonban nem lehet.

Ciprus ugyan földrengés veszélyes övezetben található, a rengések azonban kis intenzitásúak, néhány százévente fordul elő egy-egy nagyobb rengés. Más természeti katasztrófák nem jellemzőek

Beutazási, tartózkodási és munkavállalási feltételek:

Beutazás

Magyar állampolgárok a személyek szabad mozgására vonatkozó EU szabályok szerint vízummentesen utazhatnak a Ciprusi Köztársaságba. A Ciprusi Köztársaságba való belépéshez elegendő a személyi igazolvány is (bármely típusú), ugyanakkor a tűzszüneti vonalon csak útlevéllel vagy az új, kártya formátumú személyigazolvánnyal lehet átkelni.

Az 1974-es török katonai beavatkozás után létrejött tűzszüneti vonaltól északra (a sziget kb. 37%-ára) a ciprusi kormány ellenőrzése nem terjed ki. 1983-ban északon a török ciprióták kikiáltották az ún. “Észak-ciprusi Török Köztársaságot”, amelyet azonban csupán Törökország ismert el, más ország nem, így Magyarország sem! A magyar hatóságok nem tartanak fenn hivatalos kapcsolatot az „Észak-ciprusi Török Köztársasággal”, így érdekképviseleti tevékenység folytatása az ÉCTK területén igen korlátozott. Mindezzel együtt a jelenlegi helyzetben az ÉCTK területére történő utazás biztonságos.

A szigetállamot kettéosztó tűzszüneti vonalat az ENSZ békefenntartói felügyelik. Az UNFICYP-ben jelenleg közel 80 magyar katona is szolgálatot teljesít, így Cipruson gyakran lehet magyar katonai egyenruhát látni. Az ütköző zónán Nicosiában három helyen, gyalog a Ledra utcai, illetve a Ledra Palace ellenőrző ponton, autóval Agios Dometios, továbbá a fővárostól nyugatra az Asromeritis-Zodhia (Bostanci), valamint a Limnitis-i ellenőrző pontokon lehet átkelni. Az átkeléshez új típusú, kártya formájú személyi igazolvány vagy útlevél szükséges. A Ciprusi Köztársaság kormánya az északi légi és tengeri kikötőket illegálisnak tekinti, következésképpen az ottani belépés illegális határátlépésnek minősül, bár a jelenlegi gyakorlat szerint, turisták esetében ezt nem szankcionálják. 

Felhívjuk a beutazni szándékozók figyelmét, hogy – Ciprus legfrissebb tájékoztatása alapján – az ország területére való legális be- és kilépés kizárólag a Larnaka-i és Pafos-i nemzetközi reptereken, illetve a Larnaka-i, Lemesos-i, Pafos-i és Latchi-i kikötőkön keresztül lehetséges. Minden más – a Ciprusi Kormány által nem ellenőrzött – határátkelőhelyen történő be- és kilépés illegálisnak tekintendő.

Nyomatékosan felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy állandó letelepedési szándékkal, vagy üzleti tevékenység céljából érkezők esetében a kormány ellenőrzése alatt nem álló területen való belépést követően a ciprusi hatóságok nem engedik a tűzszüneti vonal átlépését. Javasoljuk, hogy ilyen esetekben a belépésre lehetőség szerint Larnaca vagy Pafos repülőterén vagy a limassoli kikötőn át kerüljön sor.

Az átkelés a tűzszüneti vonalon – egyes átkelő pontokon – a nap 24 órájában lehetséges, a gépkocsival (bérelt is) átkelőknek külön gépjármű-biztosítást kell kötniük. (Erre lehetőség van pl. az Agios Dometios-i átkelőnél.) Nem tiltott az északi oldalon való éjszakázás, de jogi kérdéseket vethet fel, ha valaki eredetileg görög ciprióta tulajdonú szállodában teszi azt. A görög ciprióta tulajdonban volt földterületeken működő szállodák felsorolását a ciprusi külügyminisztérium honlapján lehet megtalálni: www.mfa.gov.cy → Site map → The Cyprus question → Greek Cypriot Properties → a lap alján: Illegal Exploitation of Greek Cypriot properties by Turkey in the occupied areas → Ownership status of hotels and other accommodation facilities.

Állatok behozatalára az általános EU szabályozás érvényes (EU-s kisállat útlevél). Előre jelezni szükséges az érkezés helyét és idejét, hogy az ellenőrzést végző állatorvos jelen legyen a reptéren/kikötőben.

Tartózkodás

Magyar állampolgárok három hónapi ciprusi tartózkodást követően kötelesek a Ciprusi Bevándorlási Hivatalnál jelentkezni és EU állampolgárok számára kiállítandó tartózkodási lapot igényelni. (Yellow slip).

Gépjárművezetői engedély: A Cipruson tartózkodó magyar állampolgárok magyar jogosítványukat csak hat hónapot meg nem haladó tartózkodás esetén használhatják. Amennyiben ennél több időt kívánnak a szigetországban eltölteni, kezdeményezniük kell a ciprusi hatóságnál (Road Transport Authority) meglévő jogosítványuk ciprusi okmányra történő cseréjét. Vizsga letétele nem feltétele a ciprusi jogosítvány kiállításának.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

  • kérelemnyomtatvány  (www.cyprusdriving.net/documents/Cyprus_Department_Transport_Forms.php)
  • 2 db új fénykép
  • személyazonosító okmány eredetiben és másolatban (külföldiek esetében regisztrációs igazolás)
  • útlevél, eredetiben és az adatoldal fénymásolata
  • meglévő jogosítvány, eredetiben és másolatban
  • a meglévő jogosítvány fordítása (kivéve angol vagy görög nyelvű okmányok). A külképviselet vagy a Ciprusi Sajtó és Információs Iroda által készített fordítások fogadhatóak el.

A kérelem csak személyesen nyújtható be, az alábbi hatóságoknál:

Nicosia:
Department of Road Transport Central Offices King Pavlos 17
2412 Nicosia
Tel. 22 807117
Fax. 22 354030
Centre of Inspection – Vehicles
Tel. 22 815712
Fax. 22 486510
Office of Examination of Drivers
Old Street Nicosia
Tel. 22 815751
Fax. 22 486510

Limassol:
Koroibou Road , Region of Plain Polemidion, 3112
Tel. 25 870442
Fax. 25305696
Office of Examination of Drivers
Tel. 25 870515
Fax. 25305696

Larnaca:
Road Nikos Dimitriou
Marinos Kort, Shop 6
6031 Larnaca
Tel. 24 304767
Fax. 24 304774
Office of Examination of Drivers
Tel. 24 304766
Fax. 24 304774
Larnaca Street – Kitiou
Office of Regulation of/Publication of/Renewal
Authorisations of Control
Tel. 24 828255
Fax. 24 304434

Paphos:
Industrial Region Mesogis, Pafos, off the Paphos to Polis Road.
Tel. 26 821346
Fax. 26 946931
Centre of Inspection – Vehicles
Tel. 26 821344
Fax. 26 946931
Office of Examination of Drivers
Tel. 26 821341
Fax. 26 946931

(2011.05.04.)

Munkavállalás

Az EU tagállamok állampolgárai szabadon vállalhatnak munkát Cipruson, Nicosia nem alkalmaz korlátozást. A munkaerőpiacra egyénileg vagy közvetítőkön keresztül lehet bejutni, de mindenképpen javasoljuk, hogy a szigetországban munkát vállalók előzetesen tájékozódjanak a megélhetési költségekről, melyek lényegesen magasabbak a magyarországinál (lakásbérlet, közlekedés, gyermekek iskoláztatása, egészségügyi költségek)! Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy mindenki csak megfelelő jogi biztosítékok (részletes munkaszerződés a jogok és kötelezettségek konkrét megjelölésével) birtokában adja fel meglévő munkahelyét egy szigetországi állás reményében. A munkavállalónak rendelkeznie kell megfelelő anyagi háttérrel ahhoz, hogy ne kerülhessen kiszolgáltatott helyzetbe munkáltatójával szemben, illetve probléma esetén saját erőforrásból meg tudja oldani hazatérését Magyarországra.

A munkavállalási vagy más céllal 3 hónapot meghaladó tartózkodást a ciprusi idegenrendészeti hatóságnál be kell jelenteni. A nagykövetség nem nagy számban ugyan, de folyamatosan értesül olyan helyzetekről, amikor a munkavállaló magyar állampolgár a munkavállalási szerződés munkaadó általi be nem tartása vagy írásos megállapodás nélküli munkavégzés következtében kellemetlen helyzetbe került (munkabér ki nem fizetése, a megállapodottnál hosszabb munkavégzés megkövetelése stb.).

Ilyen esetekben panasszal lehet ugyan élni a munkaügyi hivatalnál (Department of Labour Relations, web.: http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr), melynek honlapján panaszlevél formanyomtatványok is megtalálhatók, a panaszok orvoslásával kapcsolatban azonban rosszak a nagykövetség tapasztalatai. A honlap részletes tájékoztatást nyújt a munkavállalási jogszabályokról, a munkaadók kötelezettségeiről és a munkavállalók jogairól, továbbá munkaszerződés minták is találhatók itt. Javasoljuk, hogy a munkavállalók folyamatosan győződjenek meg arról, hogy munkaadójuk valamennyi kötelezettségét – beleértve a társadalombiztosítási befizetéseket is – teljesíti.

Tudnivalók az országról

Ciprus továbbra is megosztott, a görög és a török ciprióta közösség között 2008 októbere óta tartó rendezési tárgyalások még nem vezettek eredményre. Ciprus területének északi harmadán a nemzetközi közösség által – Törökország kivételével – el nem ismert ú.n. „Észak-ciprusi Török Köztársaság” működik. A kapcsolattartást az illegitimnek tekintett államalakulat hivatalos szerveivel az ENSZ határozatai tiltják. Ebből adódóan a konzuli érdekvédelem a kormány ellenőrzése alatt nem álló területeken korlátozott. Bár 2004-ben Ciprus egésze csatlakozott az Európai Unióhoz, a közösségi joganyag alkalmazása a ciprusi kérdés rendezéséig a kormány által nem ellenőrzött területeken felfüggesztésre került.

Felhívjuk az „ÉCTK”-ba utazók figyelmét, hogy a görög ciprusi vámhatóság egyre szigorúbban veszi a hamisított márkajelzésű termékekkel (pl. „Louis Vuitton” táskák) való kereskedelmet, s elkobozhatja az „ÉCTK”-ban vásárolt ilyen holmikat, azon feltételezés alapján, hogy ott legálisan ilyeneket nem árulnak. Hasonlóan elvehetik az „ÉCTK”-ban vásárolt műsoros CD-ket és DVD-ket is.

Ciprus nem tagja a schengeni térségnek.

Ciprusra a lakosság számához mérten nagy, bár csökkenő tendenciájú migrációs nyomás nehezedik. Tekintettel viszonylag magas életszínvonalára és EU-tagságára, nemcsak tranzit országnak, hanem bevándorlási célországnak is számít.

A Ciprusi Köztársaságban az infrastruktúra fejlett, a Nicosia – Larnaca, Nicosia – Limassol – Pafos, valamint Nicosia – Ayia Napa útvonalakon jó minőségű autópálya van. A közlekedésben a balra tarts érvényes. A tömegközlekedési rendszer még meglehetősen fejletlen, bár sokat javult az elmúlt két évben, és további fejlesztéseket terveznek. A városok között busszal, illetve a három nagyváros (Nicosia, Larnaca, Limaszol) között iránytaxival is lehet közlekedni, a repteret Nicosiával és Limaszollal reptéri iránytaxi köti össze. Metró, villamos, trolibusz, vonatközlekedés a szigeten nincs.

A fővárosban a buszhálózat még fejletlen: a járatok ritkák, az átszállási lehetőségek korlátozottak, a jegyek ára viszont alacsony: egy út 1 €, napi jegy 2 €, heti jegy 10 €, havi bérlet 30 €, diákok ennek a felét fizetik. A tömegközlekedési eszközöket egyelőre inkább csak a szegényebb réteg és egyes diákok használják. Aki busszal kíván közlekedni, annak érdemes felkeresnie a www.cyprusbybus.com honlapot, ahol a járatokról, menetrendekről kaphat információt.

Az alapvető közlekedési eszköz a gépkocsi. A közlekedés – a brit hagyományokat követve – baloldali. A közlekedési kultúra alacsony, a vezérlő elvek az önzés és a „nagyobb, drágább kocsinak van elsőbbsége”. Az irányjelző használata nem általános. A gépkocsi bérlés mindenütt lehetséges, az érvényes jogosítványon túli feltételekről a bérbeadók adnak részletes felvilágosítást. Hegyi nevezetességek megtekintéséhez, vagy az Akamas-félszigeten való túrázáshoz ajánlott a négykerék-meghajtású autó. Közlekedési baleset esetén mindenképpen hívjunk rendőrt és vetessünk fel jegyzőkönyvet!

A motorral való közlekedés a fent leírtak miatt veszélyes, úgyszintén nagy odafigyeléssel lehet csak kerékpárral közlekedni. Az utóbbi időben épültek rövidebb-hosszabb kerékpár útvonal szakaszok, de ezek hossza egyelőre elhanyagolható. A kerékpárosok az autósokra nézve is veszélyt jelentenek, ugyanis gyakori a városi utakon a kivilágítatlan kerékpár. A gyalogos közlekedés sem nagyon elterjedt, részben az időjárás, nagyobb részben pedig amiatt, hogy a járdák is csak manapság kezdenek megjelenni.

Az országot elhagyni repülővel lehet, rendszeres kompjárat nem üzemel. A szigetet alapvetően csak repülővel lehet megközelíteni. A főváros nem rendelkezik repülőtérrel, a legközelebbi nemzetközi repülőtér Nicosiától 50 km-re található. Az Észak-ciprusi Török Köztársaságban” (ÉCTK) hasonló a helyzet.

Cipruson a fizetési eszköz az euró. Az árakat helyenként még ciprusi fontban is feltüntetik, ez félrevezető lehet, mert az összeg így nominálisan lényegesen alacsonyabb. A bankok hétköznap 08.00-tól 13.00-ig tartanak nyitva. Turisták által gyakran látogatott helyeken megbízható magánpénzváltók működnek.   Az ÉCTK-ban a hivatalos fizetőeszköz a török líra (1 US dollár = 1,6 lira (TL)). 2009 januárjától új török lírát vezettek be, mely méretben is és mintázatban is különbözik az előzőtől. A korábbi fizetőeszköz már nem használható.

A Ciprusi Köztársaság területén a bankkártyák használata elterjedt, egyszerű fizetni velük. Ajánlatos azonban óvatosnak lenni a Ciprusi Köztársaság kormányának ellenőrzése alatt nem álló területeken, ugyanis túlszámlázás esetén semmilyen jogi vagy egyéb eszköz nincs az ÉCTK cégei elleni fellépésre, a jogorvoslatra.

A hőmérséklet a mediterrán térségre jellemző, és a legmelegebb nyári hónapokban (július-augusztus) akár 40 Celsius fok fölé is emelkedhet. Gyakori a porszennyezettség.

Általános segélykérő telefonszám: 112
Belföldi tudakozó: 118-92
Előhívószámok: Ciprusi Köztársaság +357
Nicosia – 22
Famagusta – 23
Larnaca – 24
Limassol – 25
Pafos – 26
Mobil előhívó – 99 vagy 97 vagy 96 

Cipruson – ide értve az ÉCTK-t is – a magyar mobiltelefonok működnek, ugyanakkor a görög ciprusi mobil kártyával nem lehet telefonálni az északi oldalon. A helyi szolgáltató a CYTA GSM, illetve az MTN . SoEasy néven a szigeten is létezik a hazaiakhoz hasonló, előre fizetett, feltölthető kártyás mobil szolgáltatás.

Hálózati feszültség: 220 V, csatlakozó aljzatokhoz átalakító szükséges. Ilyen vásárolható a reptéren, a trafikokban, az elektronikai üzletekben.

Cipruson a hivatalos nyelv a görög és a török, jellemzően azonban délen a göröggel, északon a törökkel érteti meg magát az ember. Szinte mindenütt értenek angolul – északon kevésbé -, az idegenforgalmi helyeken pedig más nyugati nyelveken is.

A ciprusi probléma, és azzal összefüggésben bizonyos tulajdonjogi kérdések rendezetlenségéből adódóan, feltétlenül ajánlott a szigetország északi területén lévő ingatlan tervezett vásárlása előtt független jogi tanácsadói véleményt kérni, elkerülendő a vitatott tulajdonok vásárlását követő jogi és pénzügyi kereseteket, bírósági eljárásokat. 

A Ciprusi-Magyar Baráti és Kulturális Kapcsolatok Társaságának elérhetősége: http://cyprohun.com/

Közegészség, egészségügyi helyzet:

Az egészségügyi helyzet az Európában megszokotthoz hasonló. Egy átlagos látogató védőoltások nélkül utazhat a szigetre (az Országos Epidemiológiai Központ szerint kötelező oltás nincs), annak azonban, aki hosszabb ideig tartózkodik, ajánlott a hepatitis A és B, hastífusz, diftéria-tetanusz, veszettség, meningococcus és meningitis oltás. Trópusi betegségek a szigeten nincsenek jelen. Az ételek a kisebb vendéglátó egységeknél is kockázat nélkül fogyaszthatók, a csapvíz fogyasztása ellenben nem ajánlott.

Az európai egészségbiztosítási kártya alapján a közkórházakban ingyenes vagy alacsony térítés mellett kapható ellátás, itt jellemző a sorban állás és a kórházi ellátás színvonala időnként kívánnivalót hagy maga után. Számos magán klinika működik, ezeknél az ellátásért mindig fizetni kell. Egy orvosi vizit 40-50 €, a gyógyszerek árszínvonala magasabb a magyarországinál. Orvosi rendelvény nélkül a legtöbb gyógyszer megvásárolható.

Az ÉCTK-beli egészségügyi ellátásról nincs információnk, az ország kis mérete okán azonban könnyen megoldható, hogy az ellátás a déli oldalon vegye igénybe a rászoruló

Ciprusra érkezés előtt ajánlatos átfogó biztosítást kötni, de legalább az Európai Egészségbiztosítási Kártyát  kiváltani. A magyar állampolgárok a magyarországi lakhelyük szerint illetékes Egészségbiztosítási Pénztárnál válthatják ki az Európai Egészségbiztosítási Kártyát, amivel sürgősségi egészségügyi ellátásban részesülhetnek. Egyéb megbetegedések esetére az utazási biztosítás nyújthat fedezetet. Az európai egészségbiztosítási kártya az ÉCTK-ban nem jogosít egészségügyi szolgáltatások igénybe vételére, így mindenképpen ajánlott utazási biztosítást kötni, tisztázandó azonban a biztosítóval, hogy a biztosítás érvényessége az ÉCTK-ra is kiterjed-e.

Az országban sok Magyarországon végzett magyar és ciprusi orvos van, akikkel szükség esetén a nicosiai nagykövetség segít felvenni a kapcsolatot.  

Forrás: Külügyminisztérium

Vélemény, hozzászólás?