Bécsi Magyar Iskola

A Bécsi Magyar Iskola története több, mint 20 évvel ezelőtt kezdődött egy kis magánlakás egyik helyiségében. Akkoriban a létszám még nem érte el a tíz főt sem, de a töretlen kitartás eredményeképpen mára már a 200 főt is meghaladja az ide járó gyerekek száma. Az iskola hét pedagógusa az 1-7. osztályos korosztályt minden kedden, szerdán és csütörtökön délutánonként várja. A kisiskolásoknak és óvodásoknak kéthetente, szombaton délelőtt tartanak csoportos foglalkozásokat.

A BMI pedagógusai nagy hangsúlyt fektetnek az iskolán kívüli programokra is. Mentsik Szilvia, az intézmény vezetője elmondta, hogy minden éveben szavalóversenyre hívják az ausztriai magyar iskolákat, tavaly 90 indulójuk volt. Évente 50-60 fős magyarországi tanulmányi kirándulást is szerveznek, az elmúlt tanévben például Fertődre és Bükfürdőre látogattak el. A nyári táborozás négy éve szintén Magyarországon zajlik. Az idei Balatonalmádin szervezett egyhetes táborozáson 30 gyermek fog részt venni. A cserkészekkel együtt megtartott karácsonyi ünnepségen és farsangon a résztvevők száma meghaladta a 200 főt.

Az iskolai oktatás és óvodai foglalkozások mellett még két klub is működik az intézmény keretein belül. Az egyik a péntek délelőtti Baba-Mama Klub, ahova már pár hónapos babákat is várnak édesanyjukkal. A másik pedig a 2008. januárja óta működő Ifjúsági Klub. Ez a nagyobbakat és a BMI-t elvégzett diákokat fogja össze különféle programok keretében, melyeknek fő célja a magyar kultúra ápolása.

Ausztriában először a Bécsi Magyar Iskolában vehettek részt az érdeklődők a Ringató programban, mely óriási népszerűségnek örvend. A kéthetente szombatonként megtartott, élő zeneszóval kísért éneklős, mondókás összejöveteleket várandós anyukák és kisgyermekek (néhány hónapostól hároméves korig) látogatják szüleikkel, nagyszüleikkel.

Tavaly októberben Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke is látogatást tett az intézményben. Erről és az iskola működéséről kérdeztük Mentsik Szilviát, a Bécsi Magyar Iskola vezetőjét.

– Ki volt az intézmény alapítója és honnan jött az iskola alapításának ötlete?

– Már 1972-ben az „Europa”-Club is szervezett iskolát, 22 évvel ezelőtt a Központi Szövetség hívta életre a Bécsi Magyar Iskolát.

 – Az induláskor hány tanulójuk volt?

– Egy erdélyi házaspár kezdte el az oktatást egy kis szobakonyhás helyiségben 8-10 gyermekkel.

– Kifejezetten iskolaként indult vagy már akkor is tartottak óvodásoknak, esetleg kisebbeknek is foglalkozásokat?

– Néhány évvel később jelentkezett az igény a kisebbek tanítására, akkor már a bécsi Uránia épületében volt az oktatás, mert szombatonként 30-35 gyermek járt közénk.

Kérem, mutassa be röviden a tanári kart!

– Azt szoktam mondani, hogy az iskolánk tanári kara jól tükrözi a magyar jelent. Hét képesített, diplomás kollégámmal dolgozom együtt. Bátran állítom, hogy hivatástudatuk, szakmai felkészültségük kiemelkedő. Diplomájukat származási helyükön szerezték, Magyarországon, Erdélyben, Felvidéken. Ennek megfelelően különös érzékenységgel tudják az ezekről a területekről hozzánk érkező gyerekeket és szüleiket támogatni, segíteni, az oktatásba beilleszteni a kultúrát, népzenét, történelmet, és mindezt a legújabb pedagógiai módszerekkel.

– Nem kizárólag a gyerekeket várják rendezvényeikre, a foglalkozásokra, hanem a szülőket is. Mennyire könnyű a szülőket bevonni a mai rohanó életmód mellett? Mekkora az igény erre a szülők részéről?

– A már 200 fős iskola szülői támogatás nélkül elképzelhetetlen lenne. Ezért is alakult meg a Szülői Testület. Valóban nagy tisztelet illeti a szülőket, hogy a rohanó élet, a pénzszerzés, a sok munka mellett, a gazdasági nehézségek ellenére elhozzák hozzánk a gyerekeket, sőt tevékenyen részt vállalnak a munkánkban. Eljönnek a rendezvénnyinkre, kirándulás, farsang, karácsony, szavalóverseny. A szervezési munkában, kiadványok készítésében is komoly munkát végeznek.

Mesélne néhány szót a köztársasági elnök úr látogatásáról? Milyen apropóból látogatott el Önökhöz?

– Dr. Sólyom László Köztársasági Elnök Úr az ausztriai magyarok okt.23-ai megemlékezésén vett részt. A rendezvény előtt látogatta meg iskolánkat. Kifejezett kérése volt, hogy szeretné látni a BMI-t. Nagyon büszkék voltunk dicsérő szavaira. A diákok szavalattal, énekkel köszöntötték. Nagyon meglepő volt a közvetlensége, az egyik csoportban még az egyik tanulónk munkájába is belejavított. Szívesen vállalta, hogy közös fotó készüljön vele és az osztályokkal. Örültünk, hogy talán felfigyel a magyar kormány is az iskolában zajló színvonalas munkánkra.

Mennyire jellemző, hogy az Ausztriában született gyerekek nem vagy nem anyanyelvi szinten beszélnek magyarul? Mennyire fontos a szülőknek,hogy ezek a gyerekek ismerjék a nyelvünket, kultúránkat?

– Az itt született gyerekek mivel nincs intézményi háttér eleve hátránnyal indulnak, más határon túli társaikkal szemben, akik magyar iskolába járhatnak. Ezt igyekszünk a heti két órás oktatással valamennyire pótolni. Önmagában az is mutatja a szülök hozzáállását, hogy délután a sok más iskolai elfoglaltság mellett elhozzák gyermekeiket, hogy megőrizzék, továbbvigyék őseik nyelvét, kultúráját.

Kik segítik vagy támogatják az intézmény munkáját?

– A kollégáim és a szülök azok, akik lelkesen, szabadidejüket és energiájukat áldozzák fel, hogy az iskola működjön. Még ezenkívül pénz adományokkal is biztosítják a munkánkat.
Mint említettem az iskolát az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége működteti, ad helyet az oktatásnak, anyagi támogatást az osztrák kancelláriától, a kulturális minisztériumtól valamint a magyar Szülőföld Alap Irodától kapunk.

– Kérjük, hogy néhány mondatban foglalja össze a BMI jelenlegi és távolabbi céljait!

Elmondhatjuk, hogy a születésüktől kezdve várjuk a Bécsben élőket. Azokat is, akik már régen itt laknak, akár másod-harmad generációs magyarok, de ugyanilyen fontosnak tartjuk azok megszólítását, akik mostanában telepedtek le Bécsben, vagy később érkeznek. Célunk támogatni minden, magát magyar identitásúnak valló családot, akik nem csak a magyar nyelv ápolását, megtanulását, hanem az együttlét összetartó erejét is fontosnak érzik. Közöttünk barátokra lelhetnek, kapcsolatokat találhatnak és nem utolsó sorban, a globalizálódó világban, a hagyományos értékeket fontosnak tartó közösség tagjai lehetnek. További célunk egy önálló óvoda és iskola létrehozása, amely a valódi kétnyelvűség eléréséhez elengedhetetlen feltétel.

Fotók a BMI engedélyével.

Web: http://smentsik.alfahosting.org  

 

Kapcsolódó cikkek:
„Laura-Ház” – „ HiSszük hoGy Fontosak”
Bethlen Gábor Magyar Nyelviskola – Calgary (Kanada)
30 éves a Hamiltoni Arany János Magyar Iskola – Kanada
Reményik Sándor Magyar Iskola – Los Angeles
Nagyköveti látogatás Vancouverben és a Kálvin Magyar Oktatási Szövetségnél
Bartók Béla Bostoni Magyar Iskola és Óvoda (BOSKOLA)
Bécsi Magyar Iskola
Kálvin Magyar Oktatási Szövetség – Vancouver
Vélemény, hozzászólás?