Felhasználási Feltételek – Adatvédelem

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

Felhasználónak minősül a www.mavi.hu (továbbiakban: Oldal, Oldalunk, Szolgáltató, Weboldal, Weblap -azaz a www.mavi.hu üzemeltetője) weboldalra belépő látogató akár rendelkezik regisztrációval az Oldalon, akár nem.

Az Oldal bármely szolgáltatása használatának megkezdésével Felhasználó elfogadja az alábbi Felhasználási Feltételeket. A Felhasználási Feltétetlek nem ismerete nem mentesít a megsértésükkel járó következmények viselése alól.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználási Feltételeket időről-időre módosítsa. Felhasználási Feltételektől eltérni kizárólag Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehet.

 

I. REGISZTRÁCIÓ

A regisztrációhoz a regisztrációs űrlap kitöltése szükséges. Ezen a „név” és „E-mail” mezőkben Felhasználó a saját, teljes (vezetéknév és keresztnév)  valós nevét, illetve saját, létező (érvényes) email címét adja meg. Ellenkező esetben a regisztráció törlésre kerül.

Felhasználó a regisztráció során választhat magának fantázianevet és profil képet. Tilos olyan fantázianevet választani, amely

 • közszereplő, közismert személy neve, kivéve, ha az egyben a Felhasználó saját, anyakönyvezett neve is

 • obszcén, ízléstelen vagy trágár kifejezést tartalmaz;

 • vállalkozás vagy szervezet nevét, cégnevet vagy márkanevet tartalmaz;

 • valamely nonprofit vagy profitorientált cég, árú, szolgáltatás, stb. burkolt vagy nyílt reklámhordozójának tekinthető (pl. bármely weboldal címe, neve);

 • tartalmazza a mavi.hu, mavi vagy az Oldal nevéhez egyéb módon hasonló kifejezéseket.
 • valamilyen törvénysértő kifejezést tartalmaz.

Tilos olyan profil képet elhelyezni az Oldalon, amely

 • közerkölcsöt sért;

 • valamely vállalkozás, szervezet logóját vagy védjegyet tartalmazza;

 • a Felhasználási Feltételekkel (különös tekintettel annak IV., a Felhasználói Tartalmakra vonatkozó pontjára) vagy hatályos jogszabállyal ütközik;

 • valamely nonprofit vagy profitorientált cég, árú, szolgáltatás burkolt vagy nyílt reklámhordozójának tekinthető;

 • a mavi.hu logóját, a mavi ikont tartalmazza, vagy ahhoz hasonlít;

 • tartalmazza a mavi.hu, mavi vagy az Oldal nevéhez egyéb módon hasonló kifejezéseket.

Felhasználó dönt arról, hogy fantázianevén kívül milyen adatokat, információkat jelenít meg adatlapján (profilján). Tilos azonban az adatlapon a jogsértő, az akár nonprofit, akár profit szerzésére irányuló, burkolt vagy nyílt reklámhordozónak minősülő, a harmadik személy jogait vagy jogos érdekeit sértő, az obszcén vagy trágár tartalom megjelenítése.

A belső postafiók a mavi.hu által a Felhasználóknak küldött rendszerüzenetek, illetve a regisztrált Felhasználók egymás közötti levelezésének lebonyolítását szolgálja. Tilos a belső postafiókokat burkoltan vagy nyíltan akár nonprofit, akár profitorientált reklámtartalmú üzenetek, állevelek küldésére, más Felhasználók zaklatására használni.

A regisztrációval Felhasználó megerősíti, hogy ismeri, megértette és elfogadja a Felhasználási Feltételeket.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felhasználási Feltételek, hatályos jogszabályok vagy harmadik személy jogainak és jogos érdekeinek megsértése esetén Felhasználó regisztrációja külön értesítés és indoklás nélkül törlésre kerül.

Korábban a mavi.hu-n törölt regisztrációjú Felhasználónak tilos újból regisztrálnia az oldalon.

 

II. FELELŐSSÉG

Felhasználó kizárólagosan és teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amelyet a mavi.hu-n bármilyen formában elhelyez, megjelenít. Viseli az azokból eredő mindenfajta teljes vagyoni és nem vagyoni károk megtérítésének kötelezettségét.

Amennyiben a mavi.hu tudomására jut, hogy bármely Felhasználó a Felhasználási Feltételeket, hatályos jogszabályokat, harmadik személy jogait vagy jogos érdekeit sértő, illetve egyéb okokból kifogásolható tartalmat vagy arra történő hivatkozást (linket) helyezett el, azt haladéktalanul, külön értesítés és indoklás nélkül törli az oldalról.

Felhasználó megértette és beleegyezik abba, hogy ha Felhasználó magatartása miatt harmadik személy, bármilyen hivatal vagy bíróság Szolgáltatóval szemben bármilyen jellegű igényt, követelést támaszt, Felhasználó haladéktalanul végrehajtja Szolgáltató által kért intézkedéseket. Valamint Felhasználó haladéktalanul és teljes mértékben megtéríti Szolgáltatót Felhasználó jogellenes magatartása miatt ért mindenfajta kárt, anyagi hátrányt és költséget, ideértve mindenfajta követelést, perköltséget, ügyvédi költséget.

Amennyiben Önnek tudomása van arról, hogy a mavi.hu-n a Felhasználási Feltételekbe, hatályos jogszabályokba ütköző, harmadik személy jogait és jogos érdekeit sértő, vagy más okból kifogásolható tartalom (pl. fórum hozzászólás, fórum téma (topik), blog bejegyzés, kép, videó) található, kérjük, hogy a kifogásolt tartalom pontos helyének megjelölésével értesítsen minket. Az ilyen jellegű bejelentéseket a mavi@mavi.hu címre várjuk.

Oldalunk más szolgáltató weboldalára mutató linkeket is tartalmaz. Ezen oldalakon található tartalmakért, a felhasználásukból eredő esetleges károkért Szolgáltató semmilyen anyagi vagy erkölcsi felelősséget nem vállal, ezen oldalak tartalmát nem ellenőrzi.

A mavi.hu-n található minden tartalom tájékoztató jellegű, azok pontosságáért, megbízhatóságáért, a használatukból eredő esetleges károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Az Oldalon olvasottakat Felhasználó saját felelősségére értelmezi és használja.

 

III. SZERZŐI JOGOK

 

Az oldalon található minden tartalom Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi.
Azon tartalmak, melyek  forrásmegjelöléssel kerülnek közlésre, a forrásként megadott tulajdonos tulajdonát képezik. Oldalunkon találhatóak olyan fényképek, illetve egyéb tartalmak, amelyeket azok tulajdonosainak előzetes írásbeli engedélyével teszünk közzé.

Szolgáltató tulajdonát képező tartalmak egészének vagy részének (pl. szöveg, fotó, grafika, audio- vagy videóanyag stb.) saját, nem kereskedelmi célú lementésén és kinyomtatásán kívül semmilyen más módon nem használható fel Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A mavi.hu-ról tartalmat elhelyezni más weboldalon, kizárólag a mavi.hu szerkesztőinek előzetes írásbeli hozzájárulását követően, megállapodás szerint lehet.

Az Oldal tartalmának ettől eltérő módon történő átvétele Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos. Amennyiben kérdése van cikkeink más weboldalra történő átvételével kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésére a mavi@mavi.hu email címen.IV. FELHASZNÁLÓK ÁLTAL LÉTREHOZOTT TARTALMAK

Regisztrált Felhasználók – közvetlenül vagy moderálást követően – fórum hozzászólások, blog bejegyzések, írások vélemények, értékelések, hozzászólások (kommentek), fényképek, képek, grafikák, ábrák, videók, filmek, hirdetések és m’s, a Felhasználási Feltételek által engedélyezett formában (továbbiakban együttesen: Felhasználók Által Létrehozott Tartalmak) különféle, saját maguk által létrehozott tartalmakat helyezhetnek el a Weboldalon.

 

A Felhasználók Által Létrehozott Tartalmakra az alábbi tilalmak vonatkoznak.

 • Tilos trágár, obszcén, fenyegető, megbotránkoztató, rágalmazó, becsületsértő, pornográf, az emberi méltóságot sértő, más felhasználók vagy 3. személy személyiségi és egyéb jogait sértő, illetve egyéb, a kulturált társalgást akadályozó tartalmat elhelyezni.

 • Tilos a személyeskedés, a másokat sérthető tartalom elhelyezése.

 • Tilos nemzeteket, nemzeti jelképeket gyalázó és kegyeletsértő tartalmat elhelyezni.

 • Tilos szerzői jogot, védjegyet sértő tartalmat (pl. CD-kulcsok, aktiváló kódok, szerzői jogvédelem alatt álló tartalom része vagy egésze stb.) elhelyezni, ilyen tartalomra hivatkozást (linket) elhelyezni, utalni, ajánlani vagy használatára buzdítani.

 • Tilos bármely személy cég, vállalkozás, termék, szervezet (különös tekintettel a mavi.hu partnereire), a www.mavi.hu megítélésének, jó hírének negatív irányba történő befolyásolására alkalmas – akár valótlan, akár valós adatokon, információkon alapuló – tartalom elhelyezése.

 • Tilos a közerkölcsöt bármilyen módon sértő tartalom elhelyezése, különös tekintettel az obszcén, trágár, pornográf és a szexuális szolgáltatásokat reklámozó tartalmakra.

 • Tilos mindenfajta nem saját személyes adat (pl. telefonszám, email cím stb.), illetve bizalmas tartalom, információ, adat (pl. magán vagy üzleti titok, magán beszélgetés, telefonbeszélgetés stb.) elhelyezése.

 • Tilos forgalomba nem hozható terméket (pl. kuponok, üdülési csekk) eladásra felkínálni. Tilos olyan terméket ajánlani vagy eladásra felkínálni, amelynek forgalmazása engedélyköteles (pl. gyógyszer), illetve amelynek forgalmazása bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősül (pl. kábítószer, lopott termék).

 • Tilos a társalgást szándékosan hátráltatni.

 • Tilos üzletszerű kereskedelmi tevékenységet folytatni, kivéve az Apróhirdetés rovatot.

 • Tilos burkoltan vagy nyíltan akár nonprofit, akár profitorientált reklámtevékenységet folytatni (pl. bármely weboldal címének, nevének vagy linkjének elhelyezése), kivéve az Apróhirdetés rovatot.

 • Más Felhasználókat, harmadik személyt szándékosan megtéveszteni, félrevezetni.

 • Tilos korábban törölt tartalom újbóli közzététele.

 • Bármilyen eddig nem említett jogsértő tartalmat elhelyezni.

 • Tilos bármilyen jogsértő cselekmény elkövetésére buzdítani, illetve bármilyen jogsértő cselekmény elkövetéséhez információt, segítséget nyújtani.

 

A Felhasználási Feltételek betartását a mavi.hu moderátorok segítségével, szúrópróbaszerűen ellenőrzi. A moderátorok jogosultak döntésük indoklása nélkül a Felhasználási Feltételekkel, a Fórumszabályzattal vagy a hatályos jogszabályokkal ellentétes, illetve harmadik személy jogait és jogos érdekeit sértő Felhasználók Által Létrehozott Tartalmat törölni. A moderátorok döntését tilos felülbírálni.

1.) Fórumok


A) Országok Fóruma

Az „Országok Fórumoka” menüpont alatt elérhető fórum (továbbiakban: Országok Fóruma) azzal a céllal jött létre, hogy Felhasználók megoszthassák egymással az egyes országokkal kapcsolatos, elsősorban a mindennapi élettel kapcsolatos, gyakorlati jellegű információikat.

 nupont alatt elérhető fórum (

Az Szolgáltató által indított témák (továbbiakban mavi témák) az alábbi fórum ikonnal megjelölve szerepelnek.
mavi fórum ikon:

A megjelölés célja, hogy Felhasználók egy ország kategórián belül gyorsan megtalálják azon témákat, amelyek egy adott országot mindennapjaival kapcsolatos gyakorlati jellegű információkat tartalmaznak.

Az Országok Fórumának a Felhasználási Feltételek és a hatályos jogszabályok keretei között történő használatára az alábbi szabályok is vonatkoznak:

 • Bármely Regisztrált Felhasználó hozzászólhat a mavi témákhoz.

 • Bármely Regisztrált Felhasználó indíthat saját témát (topikot), amennyiben annak célja egy adott országra vonatkozóan, a mindennapi élettel kapcsolatos információk cseréje, az ország kultúrájának megismertetése, magyar közösségek kialakítása vagy az adott országban élő magyarok kapcsolatfelvételének megkönnyítése.

 • Egy ország kategórián belül Felhasználók nem hozhatnak létre olyan topikokat, amelyek témájával foglalkozó mavi topik már létezik. Ennek oka, hogy egy adott témakörben az információk egy helyen (vagyis egy topikban/ témában) legyenek megtalálhatóak és ezáltal könnyen hozzáférhetőek, jól átláthatóak.

 • Felhasználók javaslatot tehetnek új mavi téma létrehozására bármely ország kategórián belül. Ennek 2 módja:
  1.) Felhasználó adott ország kategórián belül létrehozza a témát, majd üzenetet küld a mavi.hu email címére (mavi@mavi.hu) vagy a mavi.hu belső postafiókjára, melyben javaslatot tesz a téma mavi fórum ikonnal történő megjelölésére.
  2.) Vagy: Felhasználó a mavi.hu email címére (mavi@mavi.hu) / a mavi.hu belső postafiókjára küldött üzenetben javaslatot tesz valamely téma elindítására és mavi ikonnal történő megjelölésére. Szolgáltató ezt követően, mérlegelés után megjelölve létrehozza a kért témát.

 • Bérmely Felhasználó javaslatot tehet az Országok Fórumán belül új ország kategória létrehozására a mavi@mavi.hu email címen.

  B) Országfüggetlen Fórum

A ”Fórum” menüpont alatt elérhető fórumban Felhasználó a Felhasználási Feltételek és hatályos jogszabályok keretein belül bármilyen nem ”országfüggő” témát (topikot) nyithat.

 

2.) Blog

Felhasználó regisztrációt követően, a Felhasználási Feltételek (különös tekintettel, annak IV. pontjára) és a hatályos jogszabályok betartása mellett saját blogot indíthat.

 

3.) Apróhirdetések

A Felhasználók által feladott apróhirdetések moderálást követően jelennek meg az oldalon. Az apróhirdetések moderálása, közzététele a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény és a Felhasználási Feltételek keretein belül történik.

Az apróhirdetések tartalmát illetően kérjük szem előtt tartani a Felhasználási Feltételek Felhasználók Által létrehozott Tartalmakra vonatkozó IV. pontját! Kifejezetten weboldalt reklámozó hirdetés megjelentetése Szolgáltató előzetes engedélyével történik.

Az Oldalon megjelenő apróhirdetések tartalmának valódiságát, pontosságát a mavi.hu nem ellenőrzi. Az apróhirdetésekből származó vagyoni és nem vagyoni károkért az Oldal semmilyen felelősséget nem vállal. Felhasználó az apróhirdetések tartalmát saját felelősségére értelmezi és használja.

4.) Chat

Felhasználó regisztrációt követően, a Felhasználási Feltételek (különös tekintettel, annak IV. pontjára) és a hatályos jogszabályok betartása mellett használhatja az Oldalon található chat szolgáltatást.
Új chat ablak létrehozása az alábbi módon történik: /join abalk neve (pl. /join Hamburg).

5.) Hozzászólások (kommentek)

 

Ahol arra Szolgáltató lehetőséget biztosít, Felhasználó regisztrációt követően a Felhasználási Feltételek (különös tekintettel, annak IV. pontjára) és a hatályos jogszabályok betartása mellett hozzászólhat az Oldalon található tartalmakhoz.

 

6. ) Meghívó küldése

A Felhasználási Feltételek (különös tekintettel, annak IV. pontjára) és a hatályos jogszabályok betartása mellett Felhasználó regisztráció nélkül is használhatja az Oldalon található ”Meghívó küldése funkciót”.

7. ) Recept beküldése

 

Felhasználónak regisztrációt követően, a Felhasználási Feltételek (különös tekintettel, annak IV. pontjára) és a hatályos jogszabályok betartása mellett lehetősége van Szolgáltató számára receptjeit elküldeni azzal a céllal, hogy azok megjelenjenek a mavi.hu ”Receptek rovatában”.
Azzal, hogy Felhasználó elküld Szolgáltatónak egy receptet vagy ételről készült fényképet, akként nyilatkozik, hogy annak az Oldalon történő megjelentetése nem sért sem szerzői jogokat vagy egyéb hatályos jogszabályt, továbbá nem sérti a Felhasználási Feltételeket vagy harmadik személy jogait, jogos érdekeit.

8.) Eseménynaptár

Felhasználó regisztrációt követően, a Felhasználási Feltételek (különös tekintettel, annak IV. pontjára) és a hatályos jogszabályok betartása mellett használhatja az Oldalon található Eseménynaptár szolgáltatást.

 

V. PÉNZVÁLTÓ KALKULÁTOR

 

A pénzváltó kalkulátor segítségével generált adatok csupán tájékoztató jellegűek, azokat Felhasználó saját felelősségére értelmezi és használja, valódiságukért, pontosságukért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

VI. IDŐJÁRÁS

 

Az ”Időjárás” menüpont alatt található adatok, információk csupán tájékoztató jellegűek, azokat Felhasználó saját felelősségére értelmezi és használja, valódiságukért, pontosságukért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

VII. HÍRLEVÉL

A Felhasználási Feltételek és a hatályos jogszabályok betartása mellett Felhasználó regisztráció nélkül is használhatja az Oldalon található ”Meghívó küldése funkciót”.

 


ADATVÉDELEM

 

Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatatkat bizalmasan kezeljük, azokat harmadik fél számára nem adjuk ki, kivéve, ha erre Szolgáltatót valamely jogszabály kötelezi.
Az Oldalon számos olyan link található, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen oldalak adatkezelési gyakorlata jelen oldalétól eltérő lehet, ezért használatuk előtt célszerő elolvasni azok adatkezelési szabályzatát.

 

 

 

  1.  
  1.  
   1.  
    1.  
     1.  
      1.  
       1.  
        1.  
         1.  

           Az Országok” menüpont alatti fórum (továbbiakban Ország Fórum) azzal a céllal jött létre, hogy a Felhasználók megoszthassák egymással az egyes országokkal kapcsolatos, elsősorban a mindennapi életre vonatkozó gyakorlati jellegű információikat.

Az Szolgáltató által indított témák (továbbiakban mavi témák) az alábbi fórum ikonnal megjelölve szerepelnek.

Vélemény, hozzászólás?