Bethlen Gábor Magyar Nyelviskola – Calgary (Kanada)

 

 

 

A Bethlen Gábor Magyar Nyelviskolát a Kálvin Magyar Református Egyház otthonában 2001 szeptemberében indította Nt. Gödöllei Károly, a Bethlen Történeti Társaság akkori elnöke, és felesége Gödöllei Éva. Az iskola ekkor még a Magyar Iskola elnevezést viselte.

 

 

 

2002. szeptemberétől, a Bethlen Történeti Társaság vállalta fel az iskola üzemeltésével járó feladatokat úgy, hogy az oktatás helyszíne továbbra is az egyház épületében maradt.

A Calgary-i magyar református gyülekezet jövőjét az ifjúságban látja a társaság. A jövőt viszont ma kell oktatással, neveléssel megalapozni.

Az óvodás kortól az érettségiző korig sikerült gyerekeket toborozni és nevelésüket gazdagítani. A későbbiekben már felnőttek oktatását is elvállalta az iskola.

Az iskola rövid időn belül jelentős lendületet kapott, ami által a gyülekezeti élet is pezsgésbe jött. Az iskolai és a gyülekezeti élet eseményeinek támogatásával közvetett módon támogatja a BTT az egyházat, és állandó tanárokat is tud foglalkoztatni.

Jelenleg 1 óvodás csoport, 1 elemi osztályos csoport van 6 – 13 éves korosztálynak, 1 gimnazista csoport, 1 felnőtt csoport, akik magyarul tanulnak és 1 felnőtt csoport van, akik angolul tanuló bevándorlók és ideiglenes magyar munkavállalók.

Bakó Mária óvónő 2001 óta foglalkozik a 3 – 6 éves korosztállyal, és Bezdek Éva tanárnő 2005 óta vezeti az iskolás és felnőtt csoportokat. 2001 és 2005 között az iskolás csoportokat Gödöllei Éva tanárnő több önkéntes tanár segítségével oktatta. A hitoktatást az egyház önkéntes tanárai végzik.

Gödöllei Éva tiszteletes asszony kezdeményezésével, 2001 óta a Bethlen Gábor Magyar Nyelviskola együttműködik az edmontoni Szent Imre Magyar Nyelviskolával. A két magyar iskola gimnazista korú növendékei három fokozatú éves vizsgát tehetnek magyar nyelv és irodalomból, történelemből és földrajzból. A vizsgát az albertai Oktatási Minisztérium (Alberta Learning) által meghatalmazott tanár felügyeli és osztályozza. A sikeres vizsgázók így az érettsegi bizonyítványhoz érvényes osztályzatot szerezhetnek anyanyelvükből. A vizsgáztatással járó kiadásokat a BTT méltányossági alapon támogatja.

Az iskolai élet sikere a két állandó tanárnő kitartó és példás munkájának köszönhető. Nemcsak tudásban gyarapodnak a tanulók, hanem vonzó anyanyelvi környezetet élvezhetnek. A BTT vezetősége és a gyülekezet rendkívül nagyrabecsüli az iskola tanárait, akik nélkül az iskola nem lehetne életképes.

Bezdek Éva tanárnő munkájának további felbecsülhetetlen érdeme, hogy a magyar kultúrát a nem magyarok körében is sikerrel népszerűsíti. A felnőtt magyar csoport tagjainak java része tudnillik kanadai, viszont nagyon lelkesen tanul magyarul és ismerkedik a magyar kultúrával.

A kisiskolások csoportja a magyar népmesékkel, mondókákkal, néphagyományokkal ismerkedik játékos formában, s folytatja az óvodában megkezdett munkát. A képek, hasonlatok, csodálatos nyelvi gazdagsága, tarka világa elevenedik meg a gyermekjátékokban, amelyekben a gyerekek – életkori sajátságuk miatt – maguk is cselekvően vesznek részt. A játékon, verseken dalokon túl az olvasás és az írás is szerepet kap a foglalkozásokon, így válik teljessé a magyar nyelvvel való ismerkedés.

Ebben a tanévben rendhagyó órák is voltak, amelyek során a szülők is lehetőséget kaptak, hogy hivatásuk magyar nyelvű bemutatásával aktív részesei legyenek az iskolai foglalkozásoknak. Nagyon jó hangulatú, vidám, ismereteket átadó órák voltak ezek. A középiskolás korosztály számára az iskola lehetőséget nyújt öt középiskolai kreditpontot adó, úgynevezett Credit 15, 25, 35 complex magyar nyelvvizsgára, amelyet a tanulók ötödik éve az edmontoni Szent Imre Akkreditált Magyar Nyelviskola tanári közössége előtt tesznek le. A tanmenet magyar nyelv-és irodalom, történelem és földrajz tantárgyakat foglalja magába, s tanulók felkészültsége, tudása, a vizsgák eredménye évről-évre örömmel tölti el az egész közösséget. A júniusi egésznapos írásbeli és szóbeli vizsgát januárban letett félévi írásbeli vizsga, illetve 9 hónapos tanulás előz meg, amelyhez a szülők támogató segítsége elengedhetetlen. Az iskola 14 magyar nyelvből kiváló eredménnyel érettségi vizsgát tett tanulóval büszkélkedhet. Az iskolai foglalkozokban kiemelt szerepet kap a hagyomány és a kulturális örökség tisztelete.

Az elmúlt tanévben igény mutatkozott egy kezdő angol csoport létrehozására. Nagy létszámban olyan Calgaryban dolgozók látogatják ezt a tanórát, akik magyar nyelvterületről a közelmúltban érkeztek, és angolul kezdő szinten beszélnek. Sokan családjukkal együtt a gyülekezet életébe aktívan bekapcsolódtak, ezzel is gazdagítják azt.

Végül az iskola legszínesebb tanulócsoportját olyan angol anyanyelvű felnőttek alkotják, akiknek a magyar idegen nyelv. Ez a foglalkozás immár ötödik éve nagyon népszerű.

A hagyományos magyar nemzeti ünnepeket, március 15 – az 1848-as forradalom és szabadságharc emléke, augusztus 20 – az államalapítás ünnepe, október 23 – az 56-os forradalom és szabadságharc emlékünnepe – a magyar szervezetek közösen ünneplik.

Szintén az iskola hagyományai közé tartozik a nagyszabású karácsonyi és anyák napi műsor készítése, a tanulócsoportok előadása. A gyülekezet s iskola számára ezek az alkalmak rendkívül fontosak, hisz módot adnak a közösségi együttlétre, az ünneplésre, mindezzel gyermekek, valamint gyülekezet életét gazdagítva.


Az iskola honlapja: www.bethlen.ca/iskola

A Bethlen Történeti Társaság honlapja: www.bethlen.ca

 

Kapcsolódó cikkek:
„Laura-Ház” – „ HiSszük hoGy Fontosak”
Bethlen Gábor Magyar Nyelviskola – Calgary (Kanada)
30 éves a Hamiltoni Arany János Magyar Iskola – Kanada
Reményik Sándor Magyar Iskola – Los Angeles
Nagyköveti látogatás Vancouverben és a Kálvin Magyar Oktatási Szövetségnél
Bartók Béla Bostoni Magyar Iskola és Óvoda (BOSKOLA)
Bécsi Magyar Iskola
Kálvin Magyar Oktatási Szövetség – Vancouver

 

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?