Be kell-e jelenteni Magyarországon, ha egy másik uniós tagországban tartózkodom huzamosabb ideig, illetve ha munkát vállalok?

 

Amennyiben egy magyar állampolgár három hónapot meghaladóan tartózkodik egy másik tagállamban, a kiutazás tényét be kell jelenteni az illetékes magyar települési önkormányzat népesség-nyilvántartó irodájánál (okmányiroda). A kijelentkezés tényéről a népesség-nyilvántartó igazolást állít ki. A hazatérést szintén ennél a szervnél kell bejelenteni.

 

 

 

Főszabály szerint minden magyar állampolgár egyidejűleg két lakóhellyel rendelkezhet az Európai Unióban. Az egyik a bejelentett (állandó) lakóhelye, melynek nincs elévülési ideje; a másik a tartózkodási (ideiglenes) lakóhelye, amelyhez a lakcímkártyát Magyarországon minden esetben 5 évre adják ki.

 

 

 

1. Ideiglenes átköltözés esetén

 

 

Abban az esetben, ha valaki csak ideiglenesen, pl. munkavállalás miatt költözik át egy másik tagországba, az önkormányzati hivatalnál  a lakcímbejelentéshez szükséges nyomtatványon az „Ideiglenes külföldön tartózkodás bejelentése” című részt kell bejelölnie, illetve értelemszerűen kitöltenie. 

 

 

Az eljárás során szükség lesz személyi igazolványra és a lakcímkártyára.


 

 

A kinti tartózkodás során az adott tagállam tartózkodásra, lakcímlétesítésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A kint létesített állandó lakcímet nem szükséges Magyarországon bejelenteni.

 

 

 

 

2. Végleges áttelepülés esetén

 

 

Amennyiben a magyar állampolgár véglegesen kíván áttelepülni Magyarországról egy másik tagállamba, állandó lakcímét főszabályként törlik a nyilvántartásból. Ebben az esetben külföldön élő magyar állampolgárként kinti lakcímét köteles bejelenteni a magyar lakcím-nyilvántartónak.

 

 

Lehetőség van azonban az itthoni lakcím megtartására is, ha magyarországi lakcímét ideiglenes lakcímként, a másik tagállamban létesített állandó lakcímét pedig külföldi lakcímként jelenti be a hazai lakcímnyilvántartásba. Ehhez is a lakcímbejelentő nyomtatvány szükséges.

 

 

 

 

További információ a külföldre távozással kapcsolatban:


 

 

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (Nyilvántartó):

Honlap:
http://www.nyilvantarto.hu/kekkh/kozos/index.php

Tel.: 06(1) 455-6700

E-mail cím: nyilvantarto.hivatal@mail.ahiv.hu„>nyilvantarto.hivatal@mail.ahiv.hu

 

 

Kormányzati portál (ügyleírások hivatali eljárásokról)

Honlap: http://www.magyarorszag.hu/

Tel: 1818

 

 

 

 

3. Társadalombiztosítás

 

 

 

Más tagállamban való munkavállalás esetén a magyar állampolgárok is az adott tagállamban válnak biztosítottá, s így a magyarországi TB jogviszony megszűnik, TAJ számuk passzívvá válik.

 

 

 

A külföldi munkavállalásról, illetve a más tagállamban fennálló biztosítotti jogviszonyról bejelentést kell tenni a Kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervei ( volt regionális egészségbiztosítási pénztárak ) vagy az OEP nyilvántartási főosztálya felé annak érdekében, hogy az EGT valamely tagállamában dolgozó személy Magyarországon a járulékfizetés kötelezettség alól mentesüljön, illetve elkerülje a kettős járulékfizetést.

 

A bejelentéshez az OEP honlapjáról a Letölthető nyomtatványok/ Nyomtatványok természetes személyeknek/ Bejelentkező lap és tájékoztató a külföldön biztosítással rendelkező személy számára menüpont alól tölthető le a „Bejelentő lap TAJ számmal rendelkező magyar állampolgár részére, aki EGT tagállamban biztosított személy” című nyomtatvány, melyet a kitöltést követően az illetékes Regionális Egészségbiztosítási Pénztárhoz kell eljuttatni.

 

Amennyiben egy magyar állampolgár külföldön 2009. április 1-je előtt létesített munkaviszonyt, illetve valamilyen formában kint járulékfizető, azt mindenképpen be kell jelenteni a Regionális Egészségbiztosítási Pénztárnál a kinti járulékfizetése tényét és mikéntjét.

2009. április 1-jétől létesített munkaviszony esetében azonban a bejelentést a munkába állást követő 15 napon belül kötelező megtenni. 

 

További információ a társadalombiztosítási kötelezettségekkel kapcsolatban:

 

 

 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP)

 

 

 

A Kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerveinek elérhetőségei ezen az oldalon találhatók.

 

 

 

 

4. Adózás

 

 

Amennyiben egy magyar állampolgár véglegesen hagyja el az országot, személyi jövedelemadójának soron kívüli megállapítását egy e célra kiállított nyomtatvány benyújtásával igényelheti.

 

 

A nyomtatvány benyújtása után az APEH elkészíti az adóbevallását, amelyhez a szükséges dokumentumokat el kell juttatni az APEH területileg illetékes kirendeltségéhez.

 

 

Amennyiben egy magyar állampolgár csak ideiglenesen kíván az EU valamely tagállamában tartózkodni, az adóhatóság felé nincs bejelentési kötelezettsége.

 

 

 

További információ az adózással összefüggő kötelezettségekkel kapcsolatban:

 

 

Nemzeti Adó – és Vámhivatal

Honlap: http://www.apeh.hu/

Központi Tájékoztatási Osztály kék száma: 06-40-42-42-42


 

 

 

További információ egy másik uniós tagállamba történő távozásról az Európai Bizottság ezen az oldalán olvasható. 


Forrás: EUvonal.hu

Vélemény, hozzászólás?