Munkavállalás Kanadában


Az itt leírtak tájékoztató jellegűek: pontosabb, részletesebb információért, kérjük, forduljon a kanadai Bevándorlási Minisztériumhoz (http://www.cic.gc.ca/english/work/index.asp ), illetve a munkavállalással kapcsolatban Magyarországra akkreditált kanadai külképviselet bevándorlási irodájához.

A vízummentes beutazás önmagában nem jogosítja fel a beutazó magyar állampolgárt, hogy Kanadában munkát vállalhasson.

A legtöbb kanadai munkához munkavállalási engedéllyel kell rendelkeznie a külföldi munkavállalónak. A munkavállalási engedély követelményei, illetve elbírálási ideje függ a betölteni kívánt munkakör jellegétől. Bizonyos típusú munkákhoz nem kell munkavállalási engedélyt kiváltani (lásd. később), de egyéb feltételeknek ekkor is meg kell felelni.

A munkavállalási engedélyt – illetve a beutazáshoz és tartózkodáshoz szükséges vízumot – a kérelmezőnek az illetékes kanadai külképviselet vízumkiadó részlegénél kell kérelmeznie.

A kanadai munkavállaláshoz a következőkkel kell a kérelmezőnek tisztában lennie:

 • a munkaadó segít annak eldöntésében, hogy a kérelmező alkalmas-e a munkakör betöltésére. Ehhez többnyire munkaerő-piaci véleményezést kell bekérnie az illetékes kanadai hivataltól (Human Resources and Social Development Canada – a továbbiakban HRSDC). Ez a véleményezés igazolja, hogy a munkaadó jogosult a munkakört külföldi munkavállalóval betölteni. A HRSDC pozitív véleményezése azonban önmagában még nem garancia a munkavállalási engedély megkapására!
 • a munkavállalási engedély beszerzésén kívül a kérelmezőnek a kanadai beutazás és tartózkodás általános feltételeinek is meg kell felelnie (a munkavállalási engedély önmagában beutazásra és tartózkodásra nem jogosít!). Attól függően, hogy a kérelmező munkavállalása időtartamára vízumköteles országból érkezik-e, illetve, hogy munkavállalása a lehetséges vízummentes tartózkodás időkereteit túllépi-e, vízum beszerzése is szükséges lehet.
 • a munkavállalási engedély nem bevándorlási dokumentum – birtokosát kanadai letelepedésre nem jogosítja fel!
 • a munkavállalónak lehetősége van, hogy házastársát, eltartott gyermekeit is Kanadába hozza, ezt azonban kérelmében jeleznie kell, vagy a családtagoknak erre vonatkozóan külön kérelmet kell benyújtaniuk. A családi kapcsolat igazolására születési és/vagy házassági anyakönyvi kivonat csatolását kérheti a hivatal.

A munkavállalási engedély kérelmezése szinte kizárólag csak Kanadán kívülről történhet. Az engedély kérelmezéséhez a következő dokumentumok csatolása kötelező:

 • alkalmazási ajánlat egy kanadai munkaadótól;
 • dokumentum, mely igazolja, hogy a kérelmező alkalmas a munkakör betöltésére (pl. végzettséget, vagy korábbi munkatapasztalatot igazoló iratok);
 • kitöltött adatlap, melyben a kérelmező igazolja, hogy a kanadai bevándorlási törvény és határozatok követelményeinek megfelelt;
 • írásos igazolás a HRSDC részéről, mely a munkaadót felhatalmazza arra, hogy a megjelölt munkakört külföldi munkavállalóval töltse be. Ezt az igazolást általában a munkaadó szerzi be és küldi meg a munkavállalónak.

Emellett a kérelmező a következő feltételeknek kell, hogy megfeleljen:

 • igazolnia kell a vízumkiadó hivatal felé, hogy munkavállalási engedélye lejártával elhagyja Kanadát;i
 • gazolnia kell, hogy kanadai tartózkodásához megfelelő pénzösszeg áll rendelkezésére, hogy magát, illetve esetlegesen kiutazó családját eltartsa;
 • igazolnia kell, hogy törvénytisztelő állampolgár, s büntetlen előéletű (ehhez a kanadai hatóságok kérhetik, hogy a munkavállaló büntetlenségi igazolást csatoljon kérelméhez.);
 • igazolnia kell, hogy Kanada biztonságára nem jelent veszélyt;
 • és, hogy egészségi állapota megfelelő a munkavégzéshez (ehhez a kanadai hivatal kérheti orvosi igazolás csatolását – az orvosi igazolás bekérése 3 hónappal meghosszabbíthatja a szokásos eljárási időt).
 • a kérelmezőt a bevándorlási tiszt további adatok szolgáltatására kérheti fel, illetve személyes elbeszélgetésre hívhatja be.

A kérelmezőnek a tartózkodási helye szerint illetékes kanadai képviseleten kell benyújtani kérelmét a munkavállalási engedélyre. Amennyiben tartózkodási helye szerinti ország nem azonos állandó lakóhelyével, igazolnia kell, hogy jogszerűen tartózkodik az adott országban, ahol kérelmét benyújtja.

Kanadán belülről adhat be munkavállalási engedély igénylésére kérelmet az:

 • aki már rendelkezik érvényes munkavállalási vagy tanulmányi engedéllyel, vagy akinek házastársa vagy szülei már rendelkeznek munkavállalási vagy tanulmányi engedéllyel;
 • aki már rendelkezik munkavállalási engedéllyel egyfajta munkára, de az új munkavállalási engedéllyel egy más típusú munkakört szeretne betölteni;
 • aki legalább 6 hónapig vagy tovább érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy,
 • aki azért tartózkodik Kanadában, mert letelepedési engedély iránti kérelme már folyamatban van (attól függően, hol tart a letelepedési engedély elbírálása, jogosult a kérelmező munkavállalási engedélyért folyamodni).

A kérelmezőnek ez esetben is rendelkeznie kell azokkal a dokumentumokkal és meg kell felelnie azoknak a követelményeknek, amelyek a Kanadán kívüli igénylés esetében kerültek felsorolásra.

Speciális munkakörök
Nincs szükség munkavállalási engedélyre többek között a következő munkaköröknél:

 • üzleti céllal érkező látogató (jövedelme forrása és üzlete működési helye nem Kanada);
 • diplomaták és családtagjaik, külföldi kormánytisztviselők, stb.;
 • az egyetemi campuson dolgozó diákok (nem általános);
 • külföldi előadóművészek, ha csak korlátozott időre szorítkozik előadó-tevékenységük, és az bárokra, éttermekre és más szórakozóhelyekre nem terjed ki. Az előadóművészek kanadai társulattal munkaviszonyba nem léphetnek, filmfelvételen, televíziós vagy rádióadásban munkavállalási engedély híján nem szerepelhetnek; k
 • külföldi csapatok sportolói, atlétái, edzői;
 • külföldi újságok, rádió és televíziós csatornák riporterei, ha kanadai eseményekről tudósítanak;
 • szónokok (politikai, vallási, kereskedelmi), szeminárium-vezetők, ha kanadai tevékenységük 5 napnál nem tart tovább;
 • Kanadában megrendezésre kerülő nemzetközi találkozók szervezői, illetve azok adminisztratív személyzete (az adminisztratív személyzetbe az audiovizuális szolgáltatásokban segítséget nyújtó személyek nem tartoznak bele);
 • egyházi személyek.

A munkavállalási engedéllyel kapcsolatos tudnivalók
A munkavállalási engedélyre a következő adatok kerülhetnek:

 • a kérelmező által Kanadában végezhető munka típusa, jellege;
 • a munkáltató neve, címe;
 • a munkavégzés helyszíne;
 • a munkavállalás lejárati ideje.

Fontos! A munkavállalási engedélyben foglaltak be nem tartása a Kanadából történő kiutasítást vonhatja maga után!

A munkavállaló egészségügyi biztosításának, valamint munkavállalói járulékainak rendezése a munkaadó felelőssége a munkavállaló Kanadába érkezését követően. A társadalombiztosítási számot (SIN – Social Insurance Number), mellyel minden kanadai munkavállalónak rendelkeznie kell, a kérelmezőnek kell igényelnie.

Amennyiben a munkavállalás feltételei, ideje változik, még az engedély lejárta előtt kérelmezni kell az abban szereplő feltételek, illetve lejárati idejének módosítását.
Ha a kérelmező új állásajánlatot kap, más munkakörre, új munkavállalási engedélyt kell igényelnie.

A munkavállalási engedély és kapcsolódó vízum kérelmekben hozott döntéssel szemben a kérelmező felülvizsgálatot nem kérhet, ellenben lehetősége van új kérelmet benyújtania, melyet a hivatal új tiszttel vizsgáltat ki, ha ezt megteheti. A kérelmezők a kanadai szövetségi bíróságnál kérhetik a döntés bírósági felülvizsgálatát, ha úgy vélik az elbírálási folyamat jogilag vagy eljárási szempontból nem volt tisztességes, ehhez azonban kanadai ügyvédet kell fogadniuk.

Forrás: Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma

Vélemény, hozzászólás?