Luxemburgi beutazási, tartózkodási és munkavállalási szabályok


2008. január 1-jétől új nagyhercegi rendeletek szabályozzák Luxemburgban az EU tagállamok, köztük hazánk állampolgárainak, valamint a harmadik országból érkezőknek a nagyhercegségbe történő beutazását, ill. ott tartózkodását. Az új szabályozás szerint:

A) Az EU tagországai, köztük Magyarország, valamint az EGT tagállamai (Norvégia, Izland, Liechtenstein és Svájc) állampolgárai, ill. családtagjaik (függetlenül utóbbiak állampolgárságától) számára 2008-tól megszűnt az ún. bejelentkezési kötelezettség, amennyiben 3 hónapnál rövidebb időt kívánnak Luxemburg területén tölteni.

B) A fenti kategóriákba tartozó azon állampolgároknak, akik 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodnak a nagyhercegségben (munkavállalói, vállalkozói, tanulói vagy egyéb minőségben) ez évtől nem kell tartózkodási engedély iránti kérelmet benyújtaniuk, ill. azt megújítaniuk, mivel ez a dokumentum megszűnt. Ez utóbbit felváltja az ún. regisztrációs tanúsítvány (attestation d’enregistrement), amelyet csak egy alkalommal kell kiváltani, s annak érvényességét nem kell meghosszabbítani. Az új dokumentum iránti kérelmet a nagyhercegségbe történt megérkezést követő 3 hónapon belül, a lakhely szerinti önkormányzati hivatalban kell benyújtani.


A luxemburgi munkaerő-piac megnyitása ; munkavállalás

A luxemburgi kormány döntése értelmében a nagyhercegség 2007. november 1-jétől teljes mértékben liberalizálta munkaerőpiacát a 2004-ben csatlakozott 10 uniós tagállam, köztük Magyarország polgárai előtt.
Ennek megfelelően a magyar állampolgároknak nem kell munkavállalási engedélyt beszerezniük Luxemburgban, a munkaerő-piaci kínálattól függően vállalhatnak munkát az országban. A legtöbb esély az elhelyezkedésre a következő ágazatokban nyílik: mezőgazdaság (szőlőtermesztés), szálloda- és vendéglátóipar, valamint a kereskedelem (bolti eladók stb.). Felhívjuk ugyanakkor az érdeklődők figyelmét arra, hogy Luxemburgban a munkaadók csak jó nyelvismerettel rendelkező munkaerőt vesznek fel, és sok esetben megkövetelik az ország mindhárom hivatalos nyelvének (francia, német, luxemburgi)  ismeretét. A felsőfokú végzettséggel rendelkező egyéni munkavállalók esetében a banki ill. általában a pénzügyi terület jöhet szóba, azonban problémát jelent(het) az egyetemi-főiskolai diplomák elismertetése. Utóbbi külön eljárást jelent például az orvosi végzettségűek számára. A jelzett pénzügyi területeken nagy konkurenciát jelent a Luxemburggal szomszédos országokból (Franciaország, Belgium, Németország) érkező fiatal, jól felkészült, nyelveket beszélő munkaerő, amely naponta ingázik munkahelyére és vissza
Egyéni vállalkozások, cégalapítás: az üzleti vállalkozások beindításához  a magyar üzletembereknek – uniós polgárokként – nincs szükségük külön engedélyre. A cégalapításhoz ugyanakkor szükség van egy ún. alapítási engedélyre, amelyet a Vállalkozásfejlesztési Minisztérium ad ki. Hasonló dokumentumra van szükség pl. az alábbi foglalkozások esetében:
– szakmérnökök,
– építészek (belsőépítészek is),
– pénzügyi-gazdasági tanácsadók,
– könyvelők stb.
Mindezen túl, bizonyos foglalkozások esetében vizsgálják a speciális szakmai végzettség meglétét. Ilyen szakmai területek lehetnek például:
– személy- és áruszállítás,
– utazás-szervező,
– ingatlan-ügynök,
– őrző-védő vállalkozás,
– szakiskolai vezetők stb.

A fentiekben jelzett engedély megszerzéséhez a jelöltnek bizonyítania kell „szakmai tisztességét” is. Tekintettel a cégalapítási, vállalkozás-indítási eljárás viszonylag bonyolult jellegére, javasoljuk, hogy az érdeklődők keressék fel a luxemburgi Kereskedelmi Kamara honlapját (www.cc.lu), ahol az „Espace Entreprises” fejezetben részletes útmutatást kapnak (angol, német és francia nyelven) a vállalkozásokkal kapcsolatos egyes lépésekről, tennivalókról.

Felhívjuk az érdeklődők, leendő munkavállalók figyelmét, hogy a luxemburgi Munkaügyi Hivatal rendszeres ellenőrzést folytat az országban tartózkodó illegális munkavállalók  kiszűrése érdekében. Ha valakit tetten érnek, akkor – a munkaadó megbüntetésén túl – az illetőt kiutasíthatják az országból (ami jelentheti az egész EU területére történő beutazás tilalmát is).

A luxemburgi munkavállalással, a vállalkozásokkal és a luxemburgi üzleti élettel kapcsolatos információkat tartalmazó további hasznos linkek:

www.gouvernement.lu –  a kormány hivatalos honlapja

www.mcm.public.lu/fr – a Vállalkozásfejlesztési Minisztérium  honlapja

www.etat.lu/ –  a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium honlapja

www.adem.public.lu – a Munkaügyi Hivatal honlapja

www.ak.lu – a Munkaügyi Kamara honlapja

www.cepl.lu – az Egyéni Alkalmazottak Kamarájának honlapja

www.statec.lu –  a luxemburgi Statisztikai Hivatal honlapja

www.magyarok.lu – a Luxemburgban élő és dolgozó magyarok, magyar szervezetek honlapja (gyakorlati információk az országról, szálláslehetőségekről, a helyi magyar vállalkozókról stb.)

Forrás: Külügyminisztérium

Vélemény, hozzászólás?