Légi utasok jogai

2005. február 17-től léptek életbe azok az új uniós előírások, amelyek a visszautasított beszállásról, a légijáratok törléséről vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanításról, valamint a segítség közös szabályainak megállapításáról szólnak.
Az új szabályozások új jogokat biztosítanak a repülőjáratokat igénybevevő utasoknak. A szabályozás szerint a járatok késése és törlése, valamint túlfoglalás esetén a repülőtársaságoknak kártérítést kell fizetniük a járataikat igénybe vevő utasoknak.

Ezek a szabályok az uniós országok menetrendszerinti belföldi járataira, valamint az uniós repülőterekről induló, illetve ezekre érkező charter gépekre vonatkoznak. Az Unión kívülről érkező járatok esetében ezek a szabályok csak az uniós légitársaságok vonatkozásában érvényesek.

E jogok alapján a légitársaságok kártérítési felelősséggel tartoznak:

Visszautasított beszállás esetén

Ha több utasnak foglaltak helyet, mint a rendelkezésre álló helyek száma, a légitársaságnak először is önkénteseket kell keresnie, akik készek feladni foglalásukat. A légitársaság csak ezután dönthet úgy, hogy egyes utasokat nem enged beszállni.
Ilyenkor az utas 250 és 600 euró közötti kártérítésre jogosult, az út hossza és a késedelem mértéke függvényében

1500 km távolságú járat esetén – 250 euró

1500-3500 km közötti járat esetén – 400 euró

3500 km feletti járat esetén – 600 euró

A kártérítés összege ugyanakkor a felére csökken, ha a légitársaság eljuttatja az utast úti céljára és a késés így nem haladja meg az a két, három illetve a négy órát (az útvonal hosszától függően).

Alacsonyabb osztályon történő elhelyezés esetén a társaság köteles a repülőjegy árának egy részét visszatéríteni, míg magasabb osztályon való elhelyezéskor nem kérheti a különbözet megfizetését.

Fontos megjegyezni, hogy főszabály szerint a kártérítést készpénzben kell kifizetni. Csak az utas írásos beleegyezése alapján kerülhet szóba egyéb szolgáltatás (pl. utazási csekk) felajánlása.

Járattörlés esetén

Pénzbeli kártérítés jár, kivéve, ha Önt 14 nappal a járat indulása előtt erről tájékoztatták, vagy az eredeti induláshoz közeli (2-4 óra) időpontra átirányították.
A légitársaság akkor sem köteles fizetni, ha bizonyítani tudja, hogy a járat törlését rendkívüli körülmények (pl. időjárás, terrortámadás gyanúja és előre be nem jelentett sztrájk) indokolták.

Egyéb esetekben a légitársaság köteles visszatéríteni a jegyárat (a beszállás megtagadásánál említettel azonos mértékű összeget) vagy más közlekedési eszközzel eljuttatni Önt úticéljára.

Jelentős mértékű késés

Kérheti a jegy árának megtérítését, ha a késés meghaladja az 5 órát, de csak akkor, ha úgy dönt, nem óhajtja a késésben lévő járatot igénybe venni. A kártérítés összege maximum 4150** SDR lehet.

Segítségnyújtás a légitársaságok részéről

A körülményektől függően, ha megtagadják Öntől a beszállást, törlik a járatát, illetve az jelentős mértékben késik, a kártérítésen kívül bizonyos szolgáltatásokra jogosult:

– étel és ital biztosítása
– 2 díjtalan telefonhívás, fax vagy e-mail küldési lehetőség
– szükség esetén szállodai szoba és transzfer biztosítása

Kárigény elveszett, sérült poggyász vagy baleseti halál esetén

Kárigényünket ahhoz a légitársasághoz kell bejelenteni, amellyel a szerződést kötöttük. Ha egy code-share (két légitársaság által közösen üzemeltetett) járat esetén bizonytalanok vagyunk, küldjük meg mindkét társaságnak az igényt.
Fontos megjegyezni azt is, hogy légi utazással kapcsolatos bármilyen kárigényünket (legyen az a járat késése, törlése vagy poggyász sérülése) csak a rendeltetési helyre való megérkezésünktől számított 2 éven belül érvényesíthetjük bíróság előtt.

Poggyász

Az utasok legfeljebb 1000 SDR (kb. 1200 euró) összegű kárigénnyel léphetnek fel, ha a világ bármely részén egy EU-s légitársaság járatán kár éri őket amiatt, hogy megsemmisül, megsérül, elvész vagy késve érkezik meg a poggyászuk.

A feladott poggyász károsodásával kapcsolatos kárigényünket célszerű azonnal, személyesen és írásban bejelenteni. Erre a poggyász átvételét követő 7 napon belül, késve érkező poggyász esetén pedig az átvételt követő 21 napon belül van még lehetőség, postai vagy elektronikus úton.

Érdemes külön-külön feladni csomagjainkat, ha többen utazunk együtt, hiszen a szabály értelmében akkor is 1000** SDR a kárigény maximuma, ha egy utas nevén több csomag volt.

Baleseti sérülés vagy halál

Az utasok és hozzátartozóik kárigénnyel léphetnek fel, ha a világ bármely részén egy EU-s légitársaság járatán baleseti sérülés vagy haláleset következtében kárt szenvednek. Ilyen esetekben a légitársaságokat maximum 100 000 SDR összegű felelősség terheli.

Sürgős anyagi szükségletek fedezésére a károsultaknak jogukban áll ebből az összegből előleget is kérni, a pénzfelvételre jogosult személy azonosságának megállapítása után 15 napon belül. Halálesetnél ez az előleg nem lehet kevesebb 16 000** SDR-nél.

Panaszbejelentés

Visszautasított beszállás, légijáratok törlése vagy hosszú késése illetve poggyásszal kapcsolatos problémák esetében az utasok a légitársaságnál és/vagy az illetékes nemzeti szervnél az ún. EU panaszbejelentő nyomtatvánnyal kérhetnek kártalanítást, segítséget.

A légitársaság illetősége

Az utasoknak előzetes tájékoztatást kell kapniuk arról, hogy melyik légitársaság(ok) üzemelteti(k) járatát. A nem biztonságosnak ítélt fuvarozók működését az Európai Unióban betiltják, vagy működésüket korlátozzák.

Az EU-n belül működési tilalom alá tartozó légitársaságok listája itt található

Szervezett társasutazások

A fenti jogokon kívül kárigénnyel léphet fel az utazási irodánál az utazó, ha az utazási iroda – az úti céltól függetlenül – nem nyújtja az EU-n belül kötött megállapodás szerinti szolgáltatásokat. Ezek a jogok a meghirdetett utazás szerinti járat igénybevételének meghiúsulására is vonatkoznak. Ha az utazási iroda által meghirdetett szolgáltatások jelentős része meghiúsul, az utazási iroda köteles segítséget nyújtani, valamint – további költség felszámolása nélkül – más

megfelelő intézkedéseket tenni, beleértve az utazást is.

 

 

A fent említett szabályozások közvetlenül alkalmazhatók az Európai Unió valamennyi tagállamában.

 

 

A témáról bővebben az Európai Unió hivatalos honlapján olvashat.

Vélemény, hozzászólás?