A Külügyminisztérium figyelmeztetése az Egyesült Államokban munkát vállalni szándékozók számára

Tekintettel az Egyesült Államokban működő magyar külképviseleteken jelentkező állampolgárok panaszaira, a Külügyminisztérium ezúton hívja fel a munkavállalási szándékkal kiutazók figyelmét a következőkre:

  • A vízum nélküli utazás lehetősége nem vonatkozik azokra, akik tanulni vagy dolgozni szeretnének az Egyesült Államokban, illetve 90 napnál hosszabb időt szándékoznak ott tartózkodni. Ezeknek az utazóknak vízumra van szükségük. Ha az amerikai bevándorlási tisztviselőnek oka van azt feltételezni, hogy az utazó a Vízummentességi Program keretein belül tanulni, ill. dolgozni fog, vagy 90 napnál hosszabb ideig fog kint tartózkodni, megtagadhatja a belépést. A beutazást követően is bármikor számítani lehet az illegálisnak tekintett beutazás, illetve tartózkodás negatív következményeire, kiutasításra, idegenrendészeti őrizet, beutazási tilalom elrendelésére, szabálysértési vagy rosszabb esetben büntetőeljárásra.
  • A kiutazó tájékozódjon a magyarországi munkaközvetítőnél a hirdetett munkavállalás feltételeiről, a kiutazás feltételeiről (különös tekintettel a megfelelő engedélyek beszerzésére), a munkáltató referenciáiról, a közvetítési díj ellenében adandó garanciákról. Ha a munkáltató vagy a munkaközvetítő az állásajánlat mellett lakhely biztosítását is vállalja, tájékozódjon annak pontos feltételeiről, s ha azt elfogadhatónak ítéli, arra lehetőség szerint kérjen garanciát.
  • Tekintettel egyes munkaközvetítők által elkövetett visszaélésekre, megtévesztő tájékoztatásokra, ajánljuk, hogy a hirdető cégről – és a munkáltató cégről is – tájékozódjanak az Állami Foglalkoztatási Szolgálatnál vagy megbízhatónak ítélt fórumokon. A munkavállalók jóhiszeműségével visszaélő munkaközvetítőkkel, munkaadókkal szemben minden esetben javasoljuk a rendőrségi feljelentés megtételét, valamint a munkaügyi felügyelet és a fogyasztóvédelmi szervek értesítését – erre azonban csak a károsult személynek van lehetősége.
  • A kiutazó magyar állampolgár előzetesen minden esetben gondoskodjon hazautazásának biztosításáról (időpont-független visszaútra szóló jegy, vagy a visszaútra szóló jegy díjának elkülönítése, stb.). A nem bevándorlási célú munkavállalás esetén a hazautazás feltételei meglétének igazolását a bevándorlási tisztviselő megkövetelheti, de a kiutazó állampolgár „kiszolgáltatottságát” is csökkenti, biztonságérzetét növeli, ha hazautazása, illetve annak anyagi fedezete miatt nem kell aggódnia. Minden esetben ajánlott a biztosítási események széles körére megfelelő mértékben fedezetet nyújtó biztosítás megkötése.
  • Az illegális munkavállalás kockázatos: A megfelelő munkavállalási vízum és munkavállalási engedély nélkül munkát vállaló személy megsérti a fogadó állam beutazási és tartózkodási szabályait. Bármilyen ellenőrzés, szűrés során – legyen az véletlenszerű igazoltatás, közlekedési szabálysértéshez kapcsolódó igazoltatás, magánszemély bejelentése alapján lefolytatott ellenőrzés, stb. – mind a túltartózkodás ténye, mind a nem legális munkavállalás az idegenrendészeti szabályok olyan megsértésének számít, amely az érintett személy akár azonnali letartóztatását és mielőbbi kiutasítását vonhatja maga után. Ezzel az illegális munkavállaló jövőbeni legális visszatérésének lehetőségét is kockáztatja (a gyakorlatban inkább kizárja).
  • Mindezek alapján a Külügyminisztérium ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy az illegálisan munkát vállaló személy kiszolgáltatottá válik (pl. munkaadójának, szállásadójának), helyzete a vele szembeni visszaélésekre – pl. a munkavégzésre vonatkozó megállapodás egyoldalú módosítására, a fizetés visszatartására, embertelen munkakörülményekre, stb.- is lehetőséget ad. Tekintettel arra, hogy az így munkát vállaló személyek a fogadó ország szabályait, törvényeit megsértik, valamint arra, hogy a magyar konzuli szolgálatnak nincs hatásköre magánjogi (polgári vagy munkaügyi) viták rendezésére, a magyar konzuli szolgálat nem tud segítséget nyújtani, ha a bajba került magyar állampolgár munkáltatójával szemben szeretné munkavállalásával kapcsolatos követeléseit érvényesíteni, vagy tartózkodásával kapcsolatos problémáira megoldást keresni. Az ilyen viták megoldása kizárólag peres úton lehetséges, ugyanakkor a jogérvényesítés lehetőségét az idegen állam jogrendszerének, nyelvének kellő ismerete és az eljárások jelentős költségvonzata (pl. ügyvéd meghatalmazása) rendkívüli mértékben korlátozza. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a hatályos jogszabályi előírások miatt a magyar konzuli tisztviselő jogi képviseletet nem láthat el, azaz ügyvédként nem léphet fel a külföldi hatóságok, bíróságok előtt.

A Külügyminisztérium ezen túlmenően javasolja az utazni szándékozóknak, hogy a munkavállalási célból történő kiutazás részletes szabályairól és feltételeiről az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségén (1054 Budapest, Szabadság tér 12. Telefon: 475-4164; 475-4400), illetve a nagykövetség honlapján tájékozódjanak: http://hungarian.hungary.usembassy.gov/work_visas_hu.html.

(2010. április 1.)

Forrás: Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma

Vélemény, hozzászólás?