30 éves a Hamiltoni Arany János Magyar Iskola – Kanada

A Hamiltoni Katolikus Iskolaszék biztatására 1980-ban Enyedi Mária megszervezte az Arany János nevét viselő és jelenleg is működő Magyar Iskolát. Korábban a magyar tanítás a magyar egyházak feladata és felelőssége volt. Ontario kormánya 1980-tól anyagilag támogatja a nemzetiségi iskolákat, így a magyar közösségek, egyházak komoly anyagi gondtól szabadultak meg.  Az iskolaszék gondoskodik az iskola épületéről, takarító személyzetről és a tanárok fizetéséről, egyben szorosan meghatározott szabályokhoz köti a tanárok képesítését és a tanulókkal való foglalkozást.

Jelenleg 37 tanuló jár rendszeresen az iskolába, de a legjobb években több, mint száz volt a magyar nyelvet és kultúrát elsajátítani vágyó gyereket száma az intézményben. Az óvodán és elemi osztályokon felül sikerült középiskolai “credit” tanfolyamot szervezni 1992-ben.  Ezekben az osztályokban a kerettéma a magyar földrajz, történelem és irodalom. E tárgyakon keresztül erősítik a tanulók magyar nyelvtudását.
 
„Az elmúlt húsz év alatt számos magyar család és gyermek részesült sikerélményben iskolánkban.  Sokat köszönhetünk mindazoknak a szülőknek akik komolyan vették munkánkat.  Jelszavunk mindig az volt, hogy ‘Az a gyermek tanul meg magyarul, akinek a szülei azt fontosnak tartják!'” – jegyezte meg Szőke Zsófia az intézmény igazgatója.
 
„Reménykedve nézünk a jövőbe.  Az óvodások létszáma arra utal, hogy igenis van érdeklődés a fiatal szülők körében.  Ebben a gépesített világban a nyelvtudás még  mindig azok közé az értékek közé tartozik amit a gép nem tud helyettünk megtenni.  Mindnyájan  tapasztalhatjuk utazásaink során, hogy milyen hasznos egy második, harmadik nyelvet tudni.” – folytatta a gondolatot.
 

Az  Arany János Magyar Iskola tanári kara biztat minden szülőt, hogy tartsák életben a nyelvet, szokásokat, magyar értékeket gyermekeikben és ígérik, hogy ebben segítségükre lesznek a jövőben is.

„Minden évben édes-szomorúan búcsúzunk ballagó diákjainktól, és szeptemberben izgalommal és örömmel várjuk a beiratkozókat.  Az  immár 20 éve rendezett szavalóversenyek megerősítik tanulóink önbizalmát  s  a nyertesek szereplése öregbíti jóhírünket a környékbeli magyar iskolák közös versenyén.
Sajnáljuk, hogy az iskolaszék 15 diákos létszám követelménye miatt szünetel a középiskolai „credit” tanfolyam, de közben a komoly érdeklődők a torontói magyar gimnáziumba folytathatják középiskolai szinten a magyar tanulást.” -vélekedett az igazgatóasszony.

Kérdésünkre, hogy milyen foglalkozásokat tartanak a gyerekeknek, így felelt:   „A magyar beszéd fejlesztésére fektetjük a hangsúlyt, de mellette írunk, olvasunk, rajzolunk, énekelünk, játszunk, és  barkácsolunk a gyerekekkel.”

A tanári kar

Az elmúlt húsz év alatt négy igazgató vezette az iskolát.  Enyedi Mária volt a kezdeményező  (1980-83),  tőle Jankura Ákos (1983-84) vette  át  a feladatot.  Lamperth Cecilia (1984-93) s jelenleg Szőke Zsófia (1993- )  az igazgató.

„Örömmel mondhatjuk, hogy a tanári kar szinte változás nélkül ugyanazon személyekből áll és  mindig sikerült jólképzett, lelkes, kiváló személyeket találni a tanításhoz.
A hamiltoni Arany János Magyar Iskola kitűnő hangulata annak köszönhető, hogy a tanárok egymás iránt mindig tisztelettel, szeretettel, felelősségük teljes tudatában viseltetnek.  Ez a magatartás jellemezte 30 éven keresztül iskolánkat.  Hálával gondolunk azokra a tanárokra akik megalapozták Hamilton jelenlegi magyar iskoláját.”

Ahogy szaporodtak a tanulók és az osztályok, úgy nőtt a tanárok létszáma is.

Bauer Izabella Erdélyben, Szatmárnémetin végezte a tanárképzőt. Lassan 9 éve tagja a hamiltoni Magyar Iskola tanári karának. Idén a 6-7-8 összevont osztályt tanítja. Irodalmat, nyelvtant, környezetismeretet, valamint fontosabb történelmi ismereteket ( főleg fontos eseményekről: pl világháborúk, 56-os forradalom, Trianoni szerződés…)oktat szűk heti 2 és fél órában. Tanulói szépen beszélnek, olvasnak, írnak magyarul.

„Fő tanítási célunk, hogy a gyerekek minél többet beszeljenek magyarul, gondolataikat minél bővebb és helyesebb mondatokban fejezek ki, valamint a szókincsgyarapítás. 90%-uk itt született Kanadában, de szüleik ragaszkodnak és ápoljak a magyar nyelvet. Vannak vegyes családjaink is, ahol meglátszik a magyar beszéd gyakorlásának a hiánya. A tanítás fő témai a különböző naptári események, valamint tradicionális ünnepek köré csoportosulnak.
Gyerekeink kedvencei közé tartoznak a Mikulásvárás, a Betlehemes játék, a farsangi jelmezes felvonulás és ennek díjazása, a tradicionális szavalóverseny, amit komoly érmekkel jutalmazunk, a húsvéti kézügyesség, valamint az évzáró műsorra való készülés, ami büszkén megcsillogtatja tudásukat, felkészültségüket.
Talpraesett, buzgó kis osztállyal dicsekedhetem, és ennek nagy részét a lelkes szülőknek köszönhetem, akik irányítják csemetéiket a magyar iskola fele, és a magyar nyelv ápolására és megtartására nevelik gyerekeiket.” – jegyezte meg a tanárnő.

Sorai vonatkoznak a fiatalabb osztályokra is.

Kálmán Erika Budapesten tanított mielőtt kivándorolt Kanadába. Idén a 4 -5 összevont osztályt tanítja, de a kb. 20 év alatt már minden korosztályt tanított elsősöktől a középiskolásokig.

Idén Green Erika nagy sikerrel foglalkozik az óvodásokkal. Ő is Budapesten végezte a tanárképzőt és már több mint 20 éve vagy a magyar nyelvosztályt vezeti vagy az óvodát.

Szőke Zsófia, az iskola jelenlegi igazgatója Amerikában született és Kanadában végezte a tanárképzőt. 1984 óta tanít a Hamiltoni Arany János Magyar Iskolában és 1993 óta tölti be az igazgatói posztot. Idén az 1-2-3 osztályos gyermekkel foglalkozik.

Mennyire fontos a szülőknek, hogy ezek a gyerekek ismerjek a nyelvünket és kultúránkat? – tettük fel a kérdést az igazgatónőnek.

„Minden család más fontosságot fűz a magyarságához.  Sok magyar származású családnak nincs ideje, tehát nem tartja annyira fontosnak. Viszont akik másról lemondanak, hogy magyar iskolába hozzák gyermeküket, az jelzi, hogy magyarságuk magasabban van az értékrendszerükben.
Ha a házi-feladat elvégzését vesszük mérvadónak, akkor a tanulók kb. h
áromnegyede komolyabban veszi. Ez is jelzi a szülők kitartását, mert az a család amelyik otthon következetesen magyarul beszél és támogatja a házi feladat lelkiismeretes befejezését az jobban halad és látja értelmét. Nagyon nehéz nekünk is és a gyereknek is ha otthon nem beszélnek magyarul és nincs idejük arra a kis hazaküldött leckék elvégésére.
Figyelembe kell vegyük, hogy ha csak az egyik szülő magyar.  Minden gyereknek örülünk.”

Az iskola működését segítik még a szülők, a Hamilton-i Nyugdíjas Klub, a  Magyar Ház, valamint a Szent István Egyházközség.

 

Kapcsolódó cikkek:
„Laura-Ház” – „ HiSszük hoGy Fontosak”
Bethlen Gábor Magyar Nyelviskola – Calgary (Kanada)
30 éves a Hamiltoni Arany János Magyar Iskola – Kanada
Reményik Sándor Magyar Iskola – Los Angeles
Nagyköveti látogatás Vancouverben és a Kálvin Magyar Oktatási Szövetségnél
Bartók Béla Bostoni Magyar Iskola és Óvoda (BOSKOLA)
Bécsi Magyar Iskola
Kálvin Magyar Oktatási Szövetség – Vancouver

 

 

Vélemény, hozzászólás?